Kiến Trúc Máy Tính (Computer Architecture) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Pgs.Ts Vũ Đức Lung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Phạm Tuấn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Kim Khánh - Lý thuyết - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Trương Văn Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Võ Tấn Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong01-gioithieu.pdf
chuong02-cacbophancobancuamt.pdf
chuong03-bieudiendulieu.pdf
chuong04-machlogicso.pdf
chuong05-machtuantu.pdf
chuong06-kientrucbolenh.pdf
chuong07-tochuccpu.pdf
dai so boolean & mach logic.pdf
kientrucmaytinh-vdlung.pdf
ktmt-vdl-ict_ebooks.pdf
chapter1_computer abstractions and technology.pdf
chapter1_review_exercise.pdf
chapter2_part1_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part2_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part3_instructions - language of the computer.pdf
chapter3_arithmetic for computers.pdf
chapter4_part1_the processor .pdf
chapter4_part2_the processor .pdf
chapter4_part3_the processor .pdf
chapter5_memory hierarchy.pdf
introduction.pdf
bai01_tong_quan_may_tinh.pdf
bai02_so_nguyen.pdf
bai03_so_cham_dong.pdf
bai04_bo_xu_ly.pdf
bai04bis_gioi_thieu_hop_ngu.pdf
bai05_kien_truc_mips.pdf
bai06_mach_so.pdf
bai07_thiet_ke_cpu.pdf
bai08_kien_truc_x86-32bit_-_pdf_-_full.pdf
bai10_he_thong_luu_tru.pdf
bai11_he_thong_nhap_xuat.pdf
kien_truc_may_tinh.pdf
ch1_abstracts and technology.pdf
ch2_language of the computer.pdf
ch3_arithmetic for computers.pdf
ch4_the processor.pdf
ch5_memory hierachy.pdf
ch6_storage and other io topics.pdf
ch7_multicores, multiprocessors .pdf
chuong1_các khái niệm & công nghệ.pdf
chuong2_ngôn ngữ máy tập lệnh.pdf
chuong3_phép số học.pdf
chuong4_bộ xử lý.pdf
chuong5_tổ chức và cấu trúc bộ nhớ.pdf
chuong6_hệ thống lưu trữ và các thiết bị nhập xuất.pdf
chuong7_đa lõi, đa xử lý.pdf
course_introduction.pdf
giới thiệu môn học.pdf
l1-introduction_ml_dm.pdf
l2-performance_evaluation.pdf
l3-probabilistic_learning.pdf
l4-nearest_neighbor_learning.pdf
l5-decision_tree.pdf
cajan2013.pdf
mips_green_sheet.pdf
1. huong dan su dung mars.pdf
2. tong quan hop ngu va mips.pdf
3. cac lenh mips co ban_v1.pdf
ch0_course_information.pdf
lecture-01-chapter 01 - introduction.pdf
lecture-02-chapter 02 - language of the computer - 01-sv.pdf
lecture-03-chapter 02 - language of the computer - 02.pdf
lecture-04-chapter 02 - language of the computer - 03.pdf
lecture-05-performance.pdf
quiz for chapter 2.pdf
review-introduction to digital circuits.pdf
figs-1_introduction.pdf
figs-2_computer systems organization.pdf
figs-3_the digital logic level.pdf
figs-4_the microarchitecture level.pdf
figs-5_the instruction set architecture level.pdf
figs-6_the operating system machine level.pdf
figs-7_the assembly language level.pdf
figs-8_parallel computer architectures.pdf
figs-a_binary numbers.pdf
figs-b_floating-point numbers.pdf
general 5 th edition.pdf
chapter01.pdf
chapter02-1mips-isa.pdf
chapter02-2mips-assembly.pdf
chapter02-0 data representation.pdf
chapter03-note.pdf
chapter03-performance.pdf
chapter04-1 single cycle processor.pdf
chapter04-2 pipelined processor.pdf
chapter05-bonho.pdf
chapter05-memory.pdf
vanluong-blogspot-com_mips.pdf
HV BCVT-Hoang Xuan Dau-KTMT-2010.pdf
bai tap.pdf
baitap_ktmt.pdf
bai tap on tap chuong 4&5.pdf
btap.docx
btap.pdf
bt chương 5.docx
bt chương 5.pdf
bt hay.pdf
bài tập chương 4 chưa giải.docx
bài tập chương 4 chưa giải.pdf
cauhoi&baitapcacchuong.pdf
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.docx
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.pdf
câu hỏi và bài tập chương iii.pdf
câu hỏi và bài tập chương iv.pdf
on tap_sv.pdf
5_-_hop_ngu_mips.pdf
bai_tap_ktmt.pdf
bai_tap_mips_12-10.pdf
phep_toan_so_nguyen.pdf
1. baitap_chuong1_tiengviet_revised_bynguyet.pdf
2. baitap_loigiai_chuong2_revised_bynguyet.pdf
3. baitap_dapan_chuong3_phan 1(cong_tru_nhan_chia).pdf
3. baitap_dapan_chuong3_phan 2(floating-point).pdf
on thi cuoi ky.pdf
on thi giua ky_week 7.pdf
quiz for chapter 1.pdf
quiz for chapter 2.pdf
quiz for chapter 3.pdf
sol01-9780123747501.pdf
sol02-9780123747501.pdf
sol03-9780123747501.pdf
cauhoi_chuong123.pdf
chapter01 - exercises.pdf
chapter03-note.pdf
chapter04-exercise.pdf
howtoinstall_mars.pdf
l15-loadstores.pdf
lab1.pdf
lab2.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
week02_ex.pdf
de_thi_ktmt_2010_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_so_1_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_vdlung.pdf
dethicuoiky-ktmt-2009-lung.pdf
de thi khoa 3 ktmt de manh 2_6_09.pdf
dethiktmt-truyen.pdf
de thi ktmt-vuduclung.pdf
thihocky-2007-lung.pdf
de thi ktmt - hn.pdf
de thi ktmtvhn.pdf
baitap ktmt_dhbkhn.pdf
de-thi-kien-truc-may-tinh-2016.pdf
ktmt 2012-2013 - thay bui quang hung.pdf
ktmt k56 - thay nn hoa.pdf
dap an kt htth-m-vxl - pfiev 12-2014.pdf
final exam - 2014-2015.pdf
assignment 1-solution.pdf
assignment 1 computer abstractions and technology.pdf
assignment 2-solution.pdf
assignment 2 mips instructions and assembly language.pdf
ex1-solution-071.pdf
ex2-solution-071.pdf
exam ii – fall 2007.pdf
exam i – fall 2007.pdf
final-solution-071.pdf
final exam – fall 2007.pdf
kt giua ky 2_2012.pdf
kt giua ky 2_2013.pdf
đề thi cuối kỳ 1 năm 2012-2013.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức một cách toàn diện về kiến trúc và tổ chức của hệ thống máy tính số, mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng, phân tích và đánh giá hiệu xuất ở mức độ hệ thống và ở mức khối chức năng. Đây là môn học cơ sở cho ngành máy tính, giảng dạy cho cả 2 chương trình: Kỹ thuật Máy tính và Khoa học Máy tính. Sau khi kết thúc môn học: (1) Sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng phân tích và thiết kế một kiến trúc máy tính số cơ bản. (2) Sinh viên ngành Khoa học Máy tính có khả năng thiết kế, cải tạo các hệ thống phần mềm sao cho hoạt động hiệu quả, phù hợp với kiến trúc phần cứng.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu cấu trúc, tổ chức và cơ chế hoạt động của các bộ phận chức năng của một hệ thống máy tính số. L.O.2 Hiểu biết về các nguyên tắc căn bản của các kiến trúc tập lệnh khác nhau và mối quan hệ của chúng dẫn đến việc thiết kế Bộ Xử lý Trung tâm. L.O.3 Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện các phép số học của máy tính L.O.4 Hiểu nguyên tắc và cơ chế hoạt động của tổ chức phân tầng bộ nhớ L.O.5 Giải thích cơ chế ngắt để thực hiện I / O điều khiển và truyền dữ liệu trong hệ thống L.O.6 Viết chương trình để giải quyết một vấn đề đơn giản, tối ưu chương trình trên một kiến trúc tập lệnh cho trước. L.O.7 Thiết kế ở dạng mô phỏng một phần hoặc toàn phần Bộ xử lý đơn giản đơn chu kỳ hoặc đa chu kỳ (ống lệnh) với ngôn ngữ đặc tả phần cứng

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface(4th Edition) – David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan Kaufmann-ELSEVIER Publisher.