[PDF]Kiến Trúc Máy Tính - Đh Bách Khoa Hcm - Võ Tấn Phương

Bài giảng/Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính

chapter01.pdf
chapter02-1mips-isa.pdf
chapter02-2mips-assembly.pdf
chapter02-0 data representation.pdf
chapter03-note.pdf
chapter03-performance.pdf
chapter04-1 single cycle processor.pdf
chapter04-2 pipelined processor.pdf
chapter05-bonho.pdf
chapter05-memory.pdf
vanluong-blogspot-com_mips.pdf

Bài tập/Thực hành Kiến Trúc Máy Tính

cauhoi_chuong123.pdf
chapter01 - exercises.pdf
chapter03-note.pdf
chapter04-exercise.pdf
howtoinstall_mars.pdf
l15-loadstores.pdf
lab1.pdf
lab2.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
week02_ex.pdf

Đề thi Kiến Trúc Máy Tính

assignment 1-solution.pdf
assignment 1 computer abstractions and technology.pdf
assignment 2-solution.pdf
assignment 2 mips instructions and assembly language.pdf
ex1-solution-071.pdf
ex2-solution-071.pdf
exam ii – fall 2007.pdf
exam i – fall 2007.pdf
final-solution-071.pdf
final exam – fall 2007.pdf
kt giua ky 2_2012.pdf
kt giua ky 2_2013.pdf
đề thi cuối kỳ 1 năm 2012-2013.pdf

Thông tin tác giả Võ Tấn Phương

Email
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính - Ngô Diễn Tập, Kiều Xuân Thực.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức một cách toàn diện về kiến trúc và tổ chức của hệ thống máy tính số, mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng, phân tích và đánh giá hiệu xuất ở mức độ hệ thống và ở mức khối chức năng. Đây là môn học cơ sở cho ngành máy tính, giảng dạy cho cả 2 chương trình: Kỹ thuật Máy tính và Khoa học Máy tính. Sau khi kết thúc môn học: (1) Sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng phân tích và thiết kế một kiến trúc máy tính số cơ bản. (2) Sinh viên ngành Khoa học Máy tính có khả năng thiết kế, cải tạo các hệ thống phần mềm sao cho hoạt động hiệu quả, phù hợp với kiến trúc phần cứng.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu cấu trúc, tổ chức và cơ chế hoạt động của các bộ phận chức năng của một hệ thống máy tính số. L.O.2 Hiểu biết về các nguyên tắc căn bản của các kiến trúc tập lệnh khác nhau và mối quan hệ của chúng dẫn đến việc thiết kế Bộ Xử lý Trung tâm. L.O.3 Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện các phép số học của máy tính L.O.4 Hiểu nguyên tắc và cơ chế hoạt động của tổ chức phân tầng bộ nhớ L.O.5 Giải thích cơ chế ngắt để thực hiện I / O điều khiển và truyền dữ liệu trong hệ thống L.O.6 Viết chương trình để giải quyết một vấn đề đơn giản, tối ưu chương trình trên một kiến trúc tập lệnh cho trước. L.O.7 Thiết kế ở dạng mô phỏng một phần hoặc toàn phần Bộ xử lý đơn giản đơn chu kỳ hoặc đa chu kỳ (ống lệnh) với ngôn ngữ đặc tả phần cứng

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface(4th Edition) – David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan Kaufmann-ELSEVIER Publisher.