Hệ Thống Số (Digital Systems) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lec01_ds1_2016_number system and codes.pdf
lec02_ds1_2016_boolean constants and variables.pdf
lec03_ds1_2016_combinational circuits.pdf
lec04_ds1_digital logic design 1 flip-flop.pdf
lec05_ds1_digital logic design 1 arithmetic.pdf
lec06_ds1_digital logic design 1 counters and registers.pdf
mux,decode.pdf
_update_deontaptkll1-dapan.pdf
bai 1.pdf
bai_2.pdf
bài thực hành 1 bắt đầu với ic số.pdf
dapan-dethicuoikytkll12013-0001.pdf
exercise 2.pdf
exercise 4.pdf
homework1.pdf
k-map homework.pdf
on tap cuoi ky tkll1_2011.pdf
review_homework_2016.pdf
review_midterm_2017.pdf
trang 9.pdf
ôn tập thi cuối kỳ thiết kế luận lý 1.pdf
đề 09.pdf
đề ôn tập cuối kỳ thiết kế luận lý 1.pdf
2012_2013 đề thi cuối hk2 thiết kế luận lý.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống số như: các hệ thống số đếm và mã, đại số Boole và các cổng luận lý, thiết kế và phân tích mạch tổ hợp, flip-flop và mạch tuần tự, thiết kế và phân tích mạch tuần tự. Phần thực hành cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch tổ hợp; thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch đếm thông dụng; cung cấp kiến thức và kỹ năng lắp ráp, kiểm tra, sử dụng một số IC số thông dụng trên thị trường. * Nội dung tóm tắt môn học - Các hệ thống số đếm và mã - Đại số Boole và các cổng luận lý - Phân tích và thiết kế mạch tổ hợp - Phân tích và thiết kế mạch tuần tự

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về các hệ thống số đếm, mã, đại số Boole và các cổng luận lý L.O.1.1 – Hiểu biết về hệ thống số đếm và mã L.O.1.2 – Hiểu biết về đại số Boole và các cổng luận lý Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp và tuần tự cơ bản L.O.2.1 – Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp L.O.2.2 – Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tuần tự Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp và tuần tự đơn giản L.O.3.1 – Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp đơn giản L.O.3.2 – Thiết kế và mô phỏng mạch tuần tự đơn giản Lắp ráp mạch tổ hợp hoặc tuần tự đơn giản L.O.4.1 – Lắp ráp mạch tổ hợp đơn giản L.O.4.2 – Lắp ráp mạch tuần tự đơn giản Sử dụng thành thạo các kit thí nghiệm, công cụ thí nghiệm, công cụ mô phỏng và các IC số thông dụng

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Digital Systems: Principles and Applications (11th Edition) – Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, 2010. Sách tham khảo: [2] Digital Logic Design Principles – N. Balabanian, B. Carlson, John Wiley & Sons, Inc , 2004 [3] Fundamentals of Digital Logic (2nd edition) –Stephen Brown, Zvonko Vranesic, McGraw Hill 2008 [4] Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) – John F. Wakerly, Prentice-Hall 2005

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co1009_Hethongso.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Design Principles And Practices - Wakerly.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Systems Principles And Applications Tocci Widmer.Pdf
Co1009_Hethongso_Fundamentals Of Digital Logic –stephen Brown, Zvonkovranesic.Pdf
Introduction To Digital Systems Design.Pdf