[PDF]Kiến Trúc Máy Tính - Đh Công Nghệ Thông Tin - Pgs.Ts Vũ Đức Lung

Bài giảng/Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính

chuong01-gioithieu.pdf
chuong02-cacbophancobancuamt.pdf
chuong03-bieudiendulieu.pdf
chuong04-machlogicso.pdf
chuong05-machtuantu.pdf
chuong06-kientrucbolenh.pdf
chuong07-tochuccpu.pdf
dai so boolean & mach logic.pdf
kientrucmaytinh-vdlung.pdf
ktmt-vdl-ict_ebooks.pdf

Bài tập/Thực hành Kiến Trúc Máy Tính

bai tap.pdf
baitap_ktmt.pdf
bai tap on tap chuong 4&5.pdf
btap.docx
btap.pdf
bt chương 5.docx
bt chương 5.pdf
bt hay.pdf
bài tập chương 4 chưa giải.docx
bài tập chương 4 chưa giải.pdf
cauhoi&baitapcacchuong.pdf
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.docx
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.pdf
câu hỏi và bài tập chương iii.pdf
câu hỏi và bài tập chương iv.pdf
on tap_sv.pdf

Đề thi Kiến Trúc Máy Tính

de_thi_ktmt_2010_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_so_1_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_vdlung.pdf
dethicuoiky-ktmt-2009-lung.pdf
de thi khoa 3 ktmt de manh 2_6_09.pdf
dethiktmt-truyen.pdf
de thi ktmt-vuduclung.pdf
thihocky-2007-lung.pdf

Thông tin tác giả PGS.TS Vũ Đức Lung

Email lungvd@uit.edu.vn
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính - Ngô Diễn Tập, Kiều Xuân Thực.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung môn học Chương 1 : Giới thiệu 1.1 Lịch sử phát triển của máy tính qua các thế hệ máy tính 1.2 Khuynh hướng hiện tại cho phát triển nghành máy tính 1.3 Phân loại máy tính 1.4 Các dòng CPU Intel Chương 2 : Các bộ phận cơ bản của máy tính 2.1. Bộ xử lý (CPU) 2.2. Bản mạch chính (Mainboard) 2.3. Ổ đĩa mềm (FDD) 2.4. Ổ đĩa cứng (HDD) 2.5. Ổ CD và DVD 2.6. Bộ nhớ RAM và ROM 2.7. Bàn phím (Keyboard) 2.8. Chuột (Mouse) 2.9. Card màn hình (VGA Card) 2.10. Màn hình (Monitor) 2.11. Card mạng (Network adapter) và Modem Chương 3 : Biểu diễn dữ liệu 3.1. Khái niệm thông tin 3.2. Lượng thông tin và sự mã hóa thông tin 3.3. Hệ thống số 3.4. Các phép tính số học cho hệ nhị phân 3.5. Số quá n (excess-n) 3.6. Cách biểu diễn số với dấu chấm động 3.7. Biểu diễn số BCD 3.8. Biểu diễn các ký tự Chương 4 : Mạch Logic số 4.1. Cổng và đại số Boolean 4.1.1. Cổng (Gate) 4.1.2. Đại số Boolean 4.2. Bản đồ Karnaugh 4.3. Những mạch Logic số cơ bản 4.3.1. Mạch tích hợp (IC-Intergrate Circuit) 4.3.2. Mạch kết hợp (Combinational Circuit) 4.3.3. Bộ dồn kênh-bộ phân kênh 4.3.4. Mạch cộng (Adder) 4.3.5. Mạch giải mã và mã hóa Chương 5 : Mạch tuần tự 5.1. Xung đồng hồ 5.2. Mạch lật (chốt – latch) 5.2.1. Mạch lật SR (SR-latch) 5.2.2. Mạch lật D 5.2.3. Mạch lật IK 5.3.4. Mạch lật T 5.3. Mạch lật lề (Flip-flop) 5.4. Mạch tuần tự Chương 6 : Kiến trúc bộ lệnh 6.1. Phân loại kiến trúc bộ lệnh 6.2. Địa chỉ bộ nhớ 6.3. Mã hóa tập lệnh 6.3.1. Các tiêu chuẩn thiết kế dạng thức lệnh 6.3.2. Opcode mở rộng 6.3.3. Ví dụ về dạng thức lệnh 6.3.4. Các chế độ lập địa chỉ 6.4. Bộ lệnh 6.4.1. Nhóm lệnh truyền dữ liệu 6.4.2. Nhóm lệnh tính toán số học 6.4.3. Nhóm lệnh Logic 6.4.4. Nhóm các lệnh dịch chuyển 6.4.5. Nhóm các lệnh có điều kiện và lệnh nhảy 6.5. Cấu trúc lệnh CISC và RISC Chương 7 : Tổ Chức bộ xử lý 7.1. Tổ chức bộ xử lý trung tâm 7.2. Bộ điều khiển 7.3. Bộ thanh ghi 7.4. Đường đi dữ liệu (Datapath) 7.4.1. Tổ chức One-Bus 7.4.2. Tổ chức Two-Bus, Three-Bus 7.5. Diễn tiến thi hành lệnh mã máy 7.6. Xử lý ngắt (Interrupt Handling) 7.7. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline) Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Minh Tuấn. Kiến trúc máy tính (Giáo trình lược giản). Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, V3.7 2. Cấu trúc máy tính cơ bản, tổng hợp và biên dịch VN-Guide, nhà xuất bản thống kê, 2005. 3. Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài. Giáo trình kiến trúc máy tính. ĐH Cần Thơ, 2005. 4. M. Abd-El-Barr, H. El-Rewini, Fundamentals of Computer Organization and Architecture, Wiley, 2005 5. Patterson, D. A., and J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd ed. San Mateo, CA: Morgan Kaufman, 2004