Tài liệu học tập ĐH Bách Khoa HN - HUST - BKHN

Matlab - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý Đại Cương 1 - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Lý Thuyết Mạch 2 - Pgs.Ts Nguyễn Việt Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán Rời Rạc - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Đỗ Bích Diệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Khí Đại Cương - Ts Vũ Đình Toại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Robocon - Lý thuyết
Vật Liệu May - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Ngôn Ngữ Lập Trình - Vũ Song Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Hướng Đối Tượng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thiết Kế Trang Phục- Bài tập, thực hành
Thông Tin Di Động - Đỗ Trọng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Nhiệt- Bài tập, thực hành
Văn Hóa Kinh Doanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đồ Họa- Bài tập, thực hành
Quốc Phòng An Ninh - Lý thuyết - Đề thi
Hóa Hữu Cơ - Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thủy Lực Khí Nén - Lý thuyết
Vật Liệu Kim Loại - Nguyễn Thị Vân Thanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quản Trị Học Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đồ Họa 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý - Nguyễn Hoàng Dũng - Lý thuyết - Đề thi
Vi Điều Khiển 8051 - Lý thuyết
Công Nghệ Sản Xuất Sản Phẳm May- Bài tập, thực hành
Điện Tử Công Suất - Trần Trọng Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương 3- Bài tập, thực hành
Cơ Sở Kinh Tế Năng Lượng - Phạm Thị Thu Hà - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Máy Điện - Bùi Đức Hùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện - Pgs.Ts Trần Hoài Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Gia Công Áp Lực - Lý thuyết
Kỹ Thuật Lập Trình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Phân Tích- Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý Điện Tử - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Truyền Số Liệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Phần Mềm Ứng Dụng - Nguyễn Việt Hà - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Học Kỹ Thuật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Gá - Lý thuyết
Kinh Tế Lượng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vi Xử Lý- Bài tập, thực hành - Đề thi
Quản Lý Sản Xuất - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thực Tập Xưởng Điện- Bài tập, thực hành
Vật Liệu Kỹ Thuật - Lý thuyết
Mạch Điện Tử - Lý thuyết
Xác Suất Thống Kê - Nguyễn Thị Thu Thủy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Điện Tử Số - Nguyễn Thành Kiên - Lý thuyết - Đề thi
Thông Tin Vệ Tinh - Lý thuyết - Đề thi
Đồ Họa Ii - Lý thuyết - Đề thi
Cơ Sở Mạng Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Circuit Theory- Đề thi
Quá Trình Thiết Bị Trong Cnhh Thực Phẩm 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mac Lenin- Bài tập, thực hành
Lý Thuyết Mạch- Bài tập, thực hành - Đề thi
Calculus 1- Đề thi
Tin Học Đại Cương - Ngô Văn Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Công Suất - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Khí Cụ Điện - Lý thuyết
Cảm Biến - Lý thuyết
Điện Tử Tương Tự - Nguyễn Quốc Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện - Phạm Hùng Phi - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý Đại Cương 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Xưởng - Lý thuyết
Giải Tích 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Applied Algorithms - Ts Phạm Quang Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hình Học Họa Hình - Ts Phạm Văn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quản Trị Nhân Lực - Thái Thu Thủy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Thống Viễn Thông - Phùng Kiều Hà - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kinh Tế Chính Trị - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Luật Kinh Doanh - Cao Thùy Dương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Phân Tích - Nguyễn Trường Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tương Tác Người Máy - Vũ Thị Hương Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Điều Hành - Ts Phạm Đăng Hải - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thông Tin Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Số - Nguyễn Thiếu Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phân Tích Bằng Công Cụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đa Phương Tiện- Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 3- Đề thi
Hệ Điều Hành - Ths Đỗ Tuấn Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Điện Tử Số - Pgs.Ts Trịnh Văn Loan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Phần Mềm Ứng Dụng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xác Suất Thống Kê - Lê Xuân Lý - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Linear Circuit 2- Đề thi
Hóa Lý 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cấu Kiện Điện Tử - Hoàng Quang Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán Kinh Tế- Đề thi
Pháp Luật Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Vlsi - Nguyễn Vũ Thắng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Học 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Tương Tự 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện 2 - Pgs.Ts Nguyễn Việt Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Khí Cụ Điện - Nguyễn Văn Ánh - Lý thuyết - Đề thi
Thực Tập Cơ Bản Điện Tử- Bài tập, thực hành
Quá Trình Thiết Bị Trong Cnhh Thực Phẩm 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vi Xử Lý - Pgs.Ts Phạm Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý Đại Cương 2 - Nguyễn Ngọc Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giáo Dục Quốc Phòng - Lý thuyết - Đề thi
Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm - Nguyễn Nhất Hải - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nguyên Lý Hệ Điều Hành - Ts Phạm Đăng Hải - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Điện - Nguyễn Nga Việt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Dữ Liệu - Lê Thị Lan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý 1- Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Truyền Hình - Lý thuyết - Đề thi
Xử Lý Ảnh - Hoàng Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xử Lý Tín Hiệu Số - Đặng Quang Hiếu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Liệu Điện - Lý thuyết
Nhập Môn An Toàn Thông Tin - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý Đại Cương 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Pgs.Ts Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Bị May Công Nghiệp- Bài tập, thực hành
Thông Tin Quang- Đề thi
Vật Liệu Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quản Trị Chiến Lược - Nguyễn Văn Nghiến - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Đo Lường - Hoang Si Hong - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán Rời Rạc - Ts Phạm Quang Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thông Tin Vô Tuyến- Bài tập, thực hành - Đề thi
Điều Khiển Logic - Lý thuyết
Plc Công Nghiệp - Lý thuyết
Kỹ Thuật Điện - Lý thuyết - Đề thi
Đa Phương Tiện - Phạm Văn Tiến - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Học Polyme Silicon - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hệ Thống Cung Cấp Điện - Trần Tấn Lợi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Truyền Tin - Phạm Hải Đăng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Lý 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạng Máy Tính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Hệ Thống Số - Võ Lê Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Bùi Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Marketing Cơ Bản - Nguyễn Quỳnh Hoa - Lý thuyết - Đề thi
Thiết Kế Khuôn - Lý thuyết
Ngôn Ngữ Lập Trình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Họa Kỹ Thuật 2- Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Siêu Cao Tần - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thủy Khí- Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Hóa Vô Cơ - Lý thuyết - Đề thi
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Kim Khánh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Tự Động- Bài tập, thực hành - Đề thi
Định Vị Và Dẫn Đường Điện Tử - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lý Thuyết - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Hóa Phân Tích - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quản Trị Chiến Lược - Trần Minh Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán Rời Rạc - Trần Vĩnh Đức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Thông Tin- Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Liệu Học - Nguyễn Thị Vân Thanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thực Tập Cơ Bản- Bài tập, thực hành
Cấu Kiện Điện Tử- Bài tập, thực hành - Đề thi
Triết 1- Bài tập, thực hành
Vật Lý Đại Cương - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tiếng Anh 1- Đề thi
Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên - Lê Thanh Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Kỹ Thuật Đo Lường Điện Tử - Pgs.Ts Vũ Quý Điềm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đường Lối Quân Sự - Lý thuyết - Đề thi
Lập Trình Nâng Cao- Bài tập, thực hành
Quân Sự Chung- Bài tập, thực hành
Luật Kinh Tế - Lý thuyết
Cơ Khí Đại Cương - Lý thuyết
Tư Tưởng Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đa Phương Tiện - Trần Nguyên Ngọc - Lý thuyết - Đề thi
Kỹ Năng Mềm- Bài tập, thực hành
Trang Bị Điện Điện Tử Trong Công Nghiệp - Lê Minh Hà - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Trường Điện Từ - Nguyễn Công Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Phương Pháp Tính - Lý thuyết - Đề thi
Đại Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Máy Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Biến Tần Siemens - Lý thuyết
Xác Suất Thống Kê- Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Lý 2 - Lê Thị Thanh Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hình Học Họa Hình - Ths Nguyễn Thị Thu Nga - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đồ Họa 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Đại Cương- Bài tập, thực hành
Công Nghệ Hàn - Ts Vũ Đình Toại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Điện Tử Số - Võ Lê Cường - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý Đại Cương - Đào Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Sức Bền Vật Liệu - Nguyễn Đình Đức , Đào Như Mai - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Nhiệt- Đề thi
Điện Tử Tương Tự - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điều Khiển Số - Thầy Vinh- Bài tập, thực hành
Truyền Động Điện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Mạng - Ths Nguyễn Cao Đạt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 1 - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mô Phỏng Trong Công Nghệ Hóa Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thuật Toán Và Ứng Dụng - Pham Quang Dung, Do Phan Thuan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thanh Toán Và Tín Dụng Quốc Tế - Lý thuyết - Đề thi
Algebra - Nguyen Thieu Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Số - Lê Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Thông Tin Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Anten Truyền Sóng- Bài tập, thực hành
General Chemistry- Đề thi
Vật Lý Đại Cương 3 - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Lý Đại Cương 2 - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tâm Lý Học Đại Cương - Dương Thị Kim Oanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kĩ Thuật Điện- Đề thi
Giải Tích Hàm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thực Hành Phân Tích Bằng Công Cụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Bị Điện - Lý thuyết
Vật Lý 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Mỹ Thuật- Bài tập, thực hành
Hệ Điều Hành- Bài tập, thực hành
Thí Nghiệm Điện Tử Số- Bài tập, thực hành
Vật Liệu Kim Loại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Thiết Bị Đo - Nguyễn Thị Lan Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạng Máy Tính - Pgs.Ts Ngô Hồng Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Nhập Môn Kỹ Thuật Hóa Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Công Nghệ Nano- Bài tập, thực hành
Nhập Môn Ngành Dệt May- Bài tập, thực hành
Tâm Lý Học Ứng Dụng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Mạch Điện - Cung Thành Long - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Vô Cơ - Nguyễn Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kinh Tế Vi Mô- Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Mạng - Lương Ánh Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Công Nghệ Gia Công Sản Phẩm May - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vlsi- Bài tập, thực hành
Cơ Sở Dữ Liệu - Ths Nguyễn Hồng Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cấu Trúc Vải- Bài tập, thực hành
Tiếng Anh 2- Đề thi
Công Nghệ Vật Liệu Trong Y Sinh Học - Ta Thi Phuong Hoa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Pháp Tính Và Matlab- Bài tập, thực hành - Đề thi
Năng Lượng Mới Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hoá Công 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nguyên Lý Máy - Lý thuyết
Điều Khiển Số - Nguyễn Phùng Quang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Robot Công Nghiệp - Lý thuyết
Mạng Máy Tính - Nguyễn Hữu Thanh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Mật Mã - Đỗ Trọng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Thông Tin Mờ - Pgs.Ts Trần Đình Khang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Marketing Dệt May- Bài tập, thực hành
Điện Tử Số - Phan Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Hữu Cơ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kiến Trúc Máy Tính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý Đại Cương 3 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Công Nghệ Phần Mềm - Lý thuyết
Thí Nghiệm Quá Trình Thiết Bị 1- Bài tập, thực hành
Phần Tử Tự Động - Lý thuyết
Vật Lý Đại Cương 1 - Nguyễn Ngọc Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Điện Tử - Lý thuyết
Giải Tích 2 - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Án Quá Trình Thiết Bị Trong Công Nghệ Hóa Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích Mạch - Lý thuyết
An Toàn Điện - Lý thuyết
Thiết Kế Hệ Thống Nhúng - Vu Duc Ngo- Bài tập, thực hành - Đề thi
Chi Tiết Máy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Học Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Triết 2- Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Cảm Biến - Đào Đức Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thiết Kế Tổng Hợp Ic Số Và Hệ Thống Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thí Nghiệm Quá Trình Thiết Bị 2- Bài tập, thực hành
Cơ Điện Tử- Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường - Nguyễn Văn Tình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Kĩ Thuật Đo Lường Điện Tử - Phạm Hải Đăng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Ic- Đề thi
Thực Tập Nhận Thức- Bài tập, thực hành
Giải Tích 1- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Họa Kỹ Thuật - Lý thuyết
Giải Tích 3 - Pgs.Ts Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Vô Cơ- Bài tập, thực hành - Đề thi
Kinh Tế Chính Trị - Ngô Quế Lân - Lý thuyết - Đề thi
Giáo Dục Thể Chất- Bài tập, thực hành - Đề thi
An Ninh Mạng - Ths Bùi Trọng Tùng - Lý thuyết - Đề thi
[Ktvm] Kinh Tế Vĩ Mô - Lý thuyết - Đề thi
Pic - Lý thuyết
Dung Sai Lắp Ghép - Lý thuyết
Mạng Thông Tin - Lý thuyết - Đề thi
Tính Toán Khoa Học- Bài tập, thực hành
Đồ Họa Cơ Bản - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Liệu Phi Kim - Lý thuyết
Hóa Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Trường Điện Từ- Bài tập, thực hành - Đề thi
Viễn Thám Và Gis - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Pháp Số Trong Công Nghệ Hóa Học - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cad Cam Cnc - Nguyễn Huy Ninh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quá Trình Thiết Bị Trong Cnhh Thực Phẩm 3 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ - Vũ Thị Phương Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành