Tài liệu học tập ĐH Bách Khoa HN - HUST - BKHN

Matlab - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Mạng - Lương Ánh Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Marketing Cơ Bản - Nguyễn Quỳnh Hoa - Lý thuyết - Đề thi
Thiết Kế Khuôn - Lý thuyết
Luật Kinh Doanh - Cao Thùy Dương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Dữ Liệu - Ths Nguyễn Hồng Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Phân Tích - Nguyễn Trường Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tương Tác Người Máy - Vũ Thị Hương Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Toán Rời Rạc - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hệ Điều Hành - Ts Phạm Đăng Hải - Lý thuyết - Đề thi
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Đỗ Bích Diệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Khí Đại Cương - Ts Vũ Đình Toại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Robocon - Lý thuyết
Năng Lượng Mới Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nguyên Lý Máy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lý Thuyết - Lý thuyết
Điện Tử Số - Pgs.Ts Trịnh Văn Loan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Thông Tin- Bài tập, thực hành - Đề thi
Quốc Phòng An Ninh - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý Đại Cương - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Hữu Cơ - Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Thủy Lực Khí Nén - Lý thuyết
Toán Kinh Tế- Đề thi
Đồ Họa 2 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên - Lê Thanh Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xử Lý Thông Tin Mờ - Pgs.Ts Trần Đình Khang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đường Lối Quân Sự - Lý thuyết - Đề thi
Điện Tử Số - Phan Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quân Sự Chung- Bài tập, thực hành
Luật Kinh Tế - Lý thuyết
Cơ Khí Đại Cương - Lý thuyết
Công Nghệ Phần Mềm - Lý thuyết
Cơ Sở Kinh Tế Năng Lượng - Phạm Thị Thu Hà - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Máy Điện - Bùi Đức Hùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Gia Công Áp Lực - Lý thuyết
Kỹ Thuật Điện - Pgs.Ts Trần Hoài Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Đề thi
Hóa Lý 2 - Lê Thị Thanh Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hình Học Họa Hình - Ths Nguyễn Thị Thu Nga - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đồ Họa 1- Bài tập, thực hành
Kinh Tế Vĩ Mô - Nguyễn Ái Đoàn - Lý thuyết - Đề thi
Điện Tử Số - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Học Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Gá - Lý thuyết
Cơ Học Kỹ Thuật - Lý thuyết
Kinh Tế Lượng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Sức Bền Vật Liệu - Nguyễn Đình Đức , Đào Như Mai - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Ảnh - Hoàng Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Vật Liệu Kỹ Thuật - Lý thuyết
Điện Tử Số - Nguyễn Thành Kiên - Lý thuyết - Đề thi
Lập Trình Mạng - Ths Nguyễn Cao Đạt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Điện Tử- Bài tập, thực hành
Điện Tử Số - Lê Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đồ Họa Kỹ Thuật - Lý thuyết
Mac Lenin - Lý thuyết
Lý Thuyết Mạch- Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 3 - Pgs.Ts Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kĩ Thuật Điện- Đề thi
An Ninh Mạng - Ths Bùi Trọng Tùng - Lý thuyết - Đề thi
Kỹ Thuật Điện - Phạm Hùng Phi - Lý thuyết - Đề thi
Vật Lý 2- Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Thiết Kế Xưởng - Lý thuyết
Mạng Máy Tính - Pgs.Ts Ngô Hồng Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Lý thuyết - Đề thi
Kỹ Thuật Điện - Lý thuyết - Đề thi
Lý Thuyết Mạch Điện - Cung Thành Long - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Vô Cơ - Nguyễn Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kinh Tế Vi Mô- Bài tập, thực hành - Đề thi