[PDF]Lập Trình Nhúng - Đh Bách Khoa Hn - Phạm Văn Thuận

Bài giảng/Giáo trình Lập Trình Nhúng

lap_trinh_he_nhung_1_6.pdf

Thông tin tác giả Phạm Văn Thuận

Email thuanpv@soict.hut.edu.vn
Website

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Cài đặt,tùy biến hệ điều hành nhúng Linux -Giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ điều hành nhúng Linux -Cài đặt hệ điều hành nhúng Linux trên KIT micro2440 -Cấu hình, tùy chỉnh, biên dịch nhân hệ điều hành nhúng Linux Chương 2. Lập trình vào ra căn bản trên Linux -Xây dựng môi trường lập trình -Lập trình giao tiếp led đơn, nút nhấn Chương 3. Lập trình vào ra nâng cao trên Linux -Lập trình giao tiếp cổng COM theo chuẩn RS232 -Lập trình giao tiếp cổng USB -Lập trình ghép nối ADC Chương 4. Các kỹ thuật lập trình nâng cao -Giới thiệu cơ chế đa tiến trình, đa luồng và giao tiếp giữa các tiến trình, các luồng -Lập trình xử lý đa tiến trình -Lập trình xử lý đa luồng -Xử lý xung đột dữ liệu Chương 5. Lập trình device driver trên Linux Lập trình hệ nhúng 3 -Giới thiệu cơ chế quản lý driver trên Linux, các thành phần cơ bản của Driver -Lập trình tạo Driver điều khiển Led 7 thanh Chương 6. Lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng QT -Giới thiệu về nền tảng QT -Lập trình giao diện với các điều khiển cơ bản trên QT -Lập trình xử lý đồ họa, âm thanh trên QT Chương 7. Lập trình mạng trên nền nhúng -Thư viện lập trình mạng trên QT -Lập trình gửi nhận dữ liệu qua mạng Ethernet -Cài đặt, kết nối KIT micro2440 với USB 3G -Lập trình gửi, nhận tin nhắn qua mạng 3G -Lập trình truyền hình ảnh qua mạng 3G