Toán Cao Cấp C1 Đề thi

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giữa kỳ 2011 – 2012.pdf
đáp án đề kiểm tra giữa kỳ.pdf