Phương Pháp Tính (Methods Of Calculus) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Đậu Thế Phiệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Quốc Lân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Vũ Đỗ Huy Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Hồng Lộc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dhcongnghiep- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trịnh Quốc Lương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. giới thiệu.pdf
2. số gần đúng và sai số.pdf
3. phương trình phi tuyến.pdf
4. hệ phương trình tuyến tính.pdf
5. nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
6. đạo hàm và tích phân.pdf
01_sai số.pdf
02_chiadoi.pdf
03_daycung_tieptuyen.pdf
04_tiếp tuyến.pdf
05_lặp đơn.pdf
06_gauss_jordan.pdf
07_lặp jacobi.pdf
08_noisuylagrange.pdf
09_noisuynewton.pdf
10_binhphuongtoithieu.pdf
11_tichphan.pdf
12_các phương pháp runge – kutta giải bài.pdf
00_giới thiệu.pdf
hệ phương trình tuyến tính.pdf
nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
phương trình phi tuyến.pdf
phương trình vi phân.pdf
số gần đúng và sai số.pdf
đạo hàm và tích phân.pdf
c1_giải gần đúng phương trình phi tuyến f(x)=0.pdf
c2_hệ phương trình tuyến tính ax=b.pdf
c3_nội suy và bình phương cực tiểu.pdf
c4_tính gần đúng đạo hàm và tích phân.pdf
c5_giải phương trình vi phân thường.pdf
c6_bổ sung parabolic.pdf
c6_giải xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng.pdf
c0_giới thiệu.pdf
ch2 chiến lược chọn trụ trong phương pháp khử gauss.pdf
ch2 giải hệ phương trình tuyến tính bằng khử gauss trên maple.pdf
chuong 1_phương trình phi tuyến.pdf
chuong 2_hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
ppt_baigiang1_phương trình và hàm số.pdf
ppt_baigiang2_vi phân và tích phân.pdf
chương 0 - giới thiệu về sai số.pdf
chương 1 - giải phương trình f(x)=0.pdf
chương 2 - giải hệ phương trình ax=b.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 4 - tính gần đúng tích phân xác định và đạo hàm.pdf
chương 5 - giải gần đúng phương trình vi phân.pdf
1. sai số.pdf
2. phương trình f(x)=0.pdf
3. hệ phương trình.pdf
4. nội suy và phương pháp bình phương tối thiểu.pdf
5. tính gần đúng đạo hàm và tích phân.pdf
6. giải gần đúng ptvp.pdf
đề cương ppt.pdf
chương 0 - sai số , số gần đúng.pdf
chương 1 - phương trình phi tuyến.pdf
chương 2 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 4 - đạo hàm _ tích phân.pdf
chương 5 - phương trình vi phân.pdf
bài giảng môn phương pháp tính.pdf
chuong 5 - tinh_gan_dung_dao_ham_tich_phan.pdf
chuong 6 - giai_gan_dung_pt_vi_phan.pdf
chương 1 - sai số.pdf
chương 2 - giải gần đúng phương trình y = f(x).pdf
chương 3 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 4 - nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 1 - cac lenh matlab co ban.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 2 - cac lenh matlab co ban (tt).pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 3 - phuong trinh va he phuong trinh phi tuyen.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 4 - cong thuc noi suy.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 5 - tich phan bang so.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 6 - he phuong trinh tuyen tinh.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 7 - phuong trinh vi phan thuong.pdf
thuc hanh phuong phap tinh 2016 -2017.pdf
btl.pdf
ppt-01.png
ppt-02.png
ppt-03.png
ppt-04.png
ppt-05.png
btap ppt on hk1 0607.pdf
btap ppt on thop hkhe 2006.pdf
btapsv ch1.pdf
btl_ppt_hk1_1314.pdf
ppt_baitap.pdf
bài tập lớn thầy lộc.pdf
bai tap.pdf
exernumericalanalysis_5621.pdf
ppt- nhom 2..pdf
bai_tap_lon.pdf
de thi pp tinh 2017 20-jun-2017 11-21-00.pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2008).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2011a).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2011b).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2012a).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2012b).pdf
thi cuoi hoc ki - pp tinh (khoa 2014).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap toan ly (khoa 2008).pdf
đề thi phương pháp tính 2021 bkhcm.pdf
ppt-gk1-1415_1363_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_1933_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_2664_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_3482_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_8385_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_9346_kiểm tra giữa kỳ.pdf
btap chuong1.pdf
de cuoi ky (đapan).pdf
de cuoi ky.pdf
de thi giua ki.pdf
giua ky.pdf
gtrinh pptinh chuong 1.pdf
gtrinh pptinh chuong 2.pdf
id21-de_thi_mau+dap_an_ck_phuongphaptinh.pdf
on cuoi ky (1).pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky.pdf
ppt.an nguyen.pdf
ppt_ck.pdf
ppt cuoi ki.pdf
thi-tn-ppt-mau.pdf
thippt_cq_mau.pdf
đề thi mẫu giữa kỳ.pdf
cuối kỳ 20201_(1).zip
cuối kỳ 20201_(2).zip
giữa kỳ 20201.zip
giữa kỳ xxxx.zip
tổng hơp ppt cuối kỳ.zip
tổng hợp ppt giữa kỳ.zip
đề thi giữa kỳ 2018-2019.jpg
đề thi phương pháp tính.jpg
đề thi phương pháp tính 2018.jpg
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
ppt-gk1-1415_1581_kiểm tra giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về sai số, hội tụ, một số phương pháp tính gần đúng phương trình, hệ phương trình, đạo hàm ,tích phân, phương trình vi phân… và một số thuật toán cơ bản phục vụ mục tiêu tính toán số nhiều bài toán cơ bản trong kỹ thuật. Kết thúc môn học sinh viên có kỹ năng sử dụng các chương trình tính toán trên máy tính và áp dụng trong các bài toán thực tế khác nhau. Phương Pháp Tính cung cấp các thuật toán cơ bản thường dùng cho các bài toán kỹ thuật. Nội dung bao gồm các chương sau: Số gần đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến tính, Nội suy, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, Giải phương trình vi phân thường.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về sai số, quy tắc làm tròn. L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm sai số tuyệt đối và sai số tương đối. L.O.1.2 – Hiểu được cách biểu diễn số thập phân Nắm vững các phương pháp giải phương trình phi tuyến. L.O.2.1 – Hiểu được các phương pháp giải phương trình phi tuyến: phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. L.O.2.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính. L.O.3.1 – Hiểu được các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính: phương pháp Gauss, phương pháp phân rã, phương pháp lặp. L.O.3.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp nội suy. L.O.4.1 – Hiểu được các phương pháp nội suy: đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, công thức nội suy Spline bậc ba, phương pháp bình phương bé nhất. L.O.4.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân. L.O.5.1 – Hiểu được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân L.O.5.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững phương pháp sai phân hữu hạn. L.O.6.1 –Hiểu được phương pháp giải bài toán Cauchy, bài toán biên tuyến tính cấp hai. L.O.6.2 – Áp dụng trong bài toán kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thái Thanh. Giáo trình Phương Pháp Tính. NXB Giáo Dục - 2007 [2] Lê Trọng Vinh. Giải tích số. NXB KH&KT – 2000

Bài viết liên quan

Phương Pháp Tính - Giải Gần Đúng Phương Trình Đại Số Và Siêu Việt
Phương Pháp Tính - Khái Niệm Chung

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Akin J.E. Finite Element Analysis With Error Estimators_Mnf_.Pdf
Applied Numerical Methods Using Matlab - Yang Cao Chung And Morris.Pdf
Bonet, Wood. Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Element Analysis.Pdf
Braess D. Finite Elements.. Theory, Fast Solvers, And Applications In Elasticity Theory_Mnf_.Pdf
Butler R.W. Saddlepoint Approximations With Applications_Mcap_.Pdf
Bài Giải Phương Pháp Tính - Đh Đà Lạt.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Bách Khoa Đà Nẵng.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Kiến Trúc Hà Nội.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Spkt.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Đông Á.Pdf
Hesthaven, Gottlieb, Gottlieb. Spectral Methods For Time-Dependent Problems_Mnw_.Pdf
Layton W.J. Introduction To The Numerical Analysis Of Incompressible Viscous Flows_Mns_.Pdf
Lemarie-Rieusset P.G. Recent Developments In The Navier-Stokes Problem_Mcde_.Pdf
Numerical Methods Using Matlab - Mathews And Fink.Pdf
Numerical Recipes In Fortran 77 _ 90 (Cambridge, 1997).Pdf
Numerical Recipes In Fortran 90.Pdf
Ordinary And Partial Differential Equation Routines In C, C++, Fortran, Java, Maple, And Matlab.Pdf
Phương Pháp Tính - Tạ Văn Đỉnh.Pdf
The Numerical Solution Of Ordinary And Partial Differential Equations.Pdf
Numerical_Analysis_9th.Pdf