Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương-1-new-2018.pdf
chương-2-new-2018.pdf
chương-3-new-2018.pdf
hàm-phức-bài tập-chương-1.pdf
giai de thi cac nam- ham phuc-nguyen quang thao.pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2008).pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2010) (hoc lai).pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - ham phuc (khoa 2014).pdf
thi cuối học kỳ-hàm phức (khoa 2016).jpg
thi giua hoc ki - ham phuc (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - ham phuc (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - ham phuc (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - ham phuc (khoa 2011).pdf
thi giữa học kỳ - hàm phuc (khoa 2016).jpg
đề thi giữa hk1 2021.png

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Biến Phức - Nguyễn Thủy Thanh - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.Pdf
Nhập Môn Hàm Phức - Đh Đà Lạt.Pdf
Số Phức - Lê Lễ - Complex Numbers Primer - Dawkin.Pdf