Xác Suất Thống Kê Và Quy Hoạch Thực Nghiệm Đề thi

Đh Bách Khoa Hn- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

đề thi 20183.jpg
đề thi 20193.jpg