Giải Tích Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang giai tich so.pdf
bt_t1.pdf
bt_t2.pdf
bt_t3.pdf
bt_t4.pdf
bt_t5.pdf
kỳ 1 2015-2016.jpg
kỳ 1 2017-2018.jpg
kỳ 1 2014-2015.jpg
kỳ 1 2018-2019.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

An-Introduction-To-Programming-And-Numerical-Methods-In-Matlabwww.Mathworks.Ir.Pdf
Bisection.Pdf
Fixedpoint.Pdf
Giai Tich So (Dh Stanford).Pdf
Giải Tích Số - Nguyễn Minh Chương.Pdf
Lagrange.Pdf
Numerical Analysis 2010_Burden R.L-Faires J.D.Pdf
Scientific-Computing-With-Matlab-And-Octave.Pdf
The Finite Element_Mats G.Larson, Fredrik Bengzon.Pdf
Coursganderanbase.Pdf
Ôn Tập Giải Tích Số - Đh Khtn Hà Nội.Pdf