Đại Số Tuyến Tính (Linear Algebra) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Hợp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Lê Hoàng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Hà Nội- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Hải Sơn - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

index.mp4a
slide bài giảng thầy vinh.pdf
01 ma tran (chuong 1).pdf
02 dinh thuc (chuong 1).pdf
03 ma tran nghich dao (chuong 1).pdf
04 hang ma tran (chuong 1).pdf
05 he phuong trinh (chuong 2).pdf
06 khong gian vecto (chuong 3).pdf
bai giang dai so tuyen tinh va giai tich(tham khao).pdf
baigiangdstt_hk1-2015.pdf
bg chuong 4.pdf
bg chuong 5.pdf
bg chuong 6.pdf
[đstt] không gian vectơ (1).pdf
[đstt] lời giải đề 2015 - 2016 (1).pdf
[đstt] ma trận _ hệ pt truyến tính, định thức (1).pdf
[đstt] ma trận _ hệ pt truyến tính, định thức.pdf
[đstt] ánh xạ tuyến tính.pdf
anh xa tuyen tinh _tu rn vao rm_.pdf
cac phep toan ma tran - ma tran kha nghich.pdf
de cuong toan dai so b1 (dstt).pdf
dinh thuc ma tran vuong.pdf
khong gian vector rn _ khong gian vector tong quat.pdf
ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
fb_img_1590415982584.jpg
mt1007 - 192 - buoi 4.pdf
ungdung.pdf
ví dụ 10.png
[đstt] không gian vectơ.pdf
[đstt] ma trận _ hệ pt truyến tính, định thức.pdf
[đstt] ánh xạ tuyến tính.pdf
ch1_ma tran.pdf
ch1_ma tran.pdf
ch2_dinh thuc.pdf
ch3_khong gian vecto.pdf
ch4_anh xa tuyen tinh.pdf
ch0_so phuc.pdf
ch0_so phuc.pdf
chuong 1_ma tran va he pttt.pdf
chuong 2_dinh thuc.pdf
chuong 3_khong gian vecto.pdf
chuong 4_anh xa tuyen tinh.pdf
slidebaigiang.pdf
chuong01 trường số phức.pptx
chuong02 ma trận và hệ pt tuyến tính.pptx
chuong03 các phép tính ma trận và định thức.pptx
chuong04 không gian vector.pptx
chuong05 ánh xạ tuyến tính.pptx
chuong06 dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.pptx
bài giảng đại số tuyến tính - bùi xuân diệu.pdf
1.1 - 1.3 ma trận - phép toán - các phép biến đổi sơ cấp.pdf
1.1 - 1.3 ma trận - phép toán - các phép biến đổi sơ cấp.pdf
1.4- 1.5 ma trận nghịch đảo - hệ phương trình tuyến tính.pdf
1.4- 1.5 ma trận nghịch đảo - hệ phương trình tuyến tính.pdf
2 định thức.pdf
3 không gian vector(full).pdf
chương 1-ma trận – định thức.pdf
chương 2-hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 3-không gian vectơ.pdf
chương 4-ánh xạ tuyến tính.pdf
giáo trình đstt.pdf
1_ma tran.pdf
02.suy luan.pdf
2_dinh thuc.pdf
03.vi tu qui nap.pdf
03.vi tu qui nap.pdf
3_nghich dao.pdf
04.set theory and function.pdf
05.quan he.pdf
06.phep dem.pdf
06.phep dem.pdf
07.ham bool mang logic.pdf
07.ham bool mang logic.pdf
08.karnaugh toi tieu ham bool.pdf
09.mo dau do thi.pdf
10.euler hamilton.pdf
11.cay.pdf
11.cay.pdf
12.ck ngan nhat dd ngan nhat.pdf
12.ck ngan nhat dd ngan nhat.pdf
0_bo tuc.pdf
0_bo tuc.pdf
trac nghiem toan c1.pdf
1.số phức.pdf
2.ma trận.pdf
3.định thức.pdf
4.hệ phương trình tuyến tính.pdf
5.không gian véctơ.pdf
6.không gian euclide.pdf
7.ánh xạ tuyến tính.pdf
8.trị riêng - véctơ riêng.pdf
9.dạng toàn phương.pdf
các khái niệm của đại số tuyến tính bằng tiếng anh.pdf
giới thiêu.pdf
không gian véctơ con. tổng và giao của các không gian véctơ con.pdf
tài liệu thực hành laboratory matlab.pdf
bài giảng đại số tuyến tính.pdf
thdstt_chuong 1_ma tran va he pttt.pdf
thdstt_chuong 2_dinh thuc.pdf
thdstt_chuong 3_khong gian vecto.pdf
01 ma tran_dinhthuc_4.pdf
03 ma tran nghich dao.pdf
04 hang ma tran.pdf
05 he phuong trinh.pdf
06 khong gian vecto.pdf
06 khong gian vecto_p22.pdf
anhxa_tuyentinh(4).pdf
anhxa_tuyentinh(4).pdf
ds_k56_t1_t3.pdf
10 đề tài đại số tuyến tính ts đặng văn vinh.pdf
câu hỏi trắc nghiệm hệ phương trình tuyến tính.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm tọa độ vector.pdf
câu hỏi trắc nghiệm định thức.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 3.pdf
nội dung ôn thi giải tích 1 và đại số.pdf
đáp án đstt.pdf
đại số tuyến tính trong matlab.pdf
đề tài đại số tuyến tính matlab.pdf
đề ôn tập thi cuối kỳ môn đại số tuyến tính – học kỳ hè 2010.pdf
đề đại số tuyền tính 1_2_16 17_18.pdf
đề đại số tuyền tính 3_5 7_9_19.pdf
0_main_thdstt một số lệnh cơ bản trong maple.pdf
dapandstt1a.pdf
file-ontap.pdf
giải bài tập đại số a1.pdf
thuchanha1_chuong1 bài tập thực hành đại số tuyến tinh.pdf
thuchanha1_chuong2_3 bài tập thực hành đại số tuyến tinh.pdf
thuchanha1_chuong4 bài tập thực hành đại số tuyến tinh.pdf
-huong dan bai tap dai so b1 (dstt).pdf
bai tap dai so b1 (dstt).pdf
bài tập đstt có lời giải.zip
tham khao them - bai tap dai so tuyen tinh.pdf
thdstt_chuong 1_ma tran va he pttt.pdf
thdstt_chuong 2_dinh thuc.pdf
thdstt_0mot so lenh co ban trong maple.pdf
bt chuong 3.pdf
bt chuong 4,5,6(1).pdf
bt chuong 4,5,6.pdf
bt chuong 4,5,6.pdf
bt chương 1.pdf
bt chương 2.pdf
ex_ch0.pdf
ex_ch1.pdf
ex_ch2.pdf
ex_ch3.pdf
ex_ch4.pdf
trắc nghiệm đại số tuyến tính.pdf
t1_he.pdf
tuan 5.pdf
tuan 6.pdf
tuan 7.pdf
tuan 9.pdf
tuan10.ontap.pdf
tuan11.tichphanmati.pdf
tuan 14-15.pdf
bai 1.pdf
bai 1.pdf
bai2.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_2_print.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_print.pdf
bai_tap_dinh_thuc_tren_lop_print.pdf
bai_tap_ma_tran_3__3766.pdf
bt_khong gian vecto.pdf
btl.pdf
btl.pdf
btl_daiso.pdf
btl_daiso.pdf
btl_daiso_2013.pdf
btl_daiso_2013.pdf
dinhthuc.pdf
hephuongtrinh.pdf
hephuongtrinh.pdf
matran_1.pdf
matran_2.pdf
matran_2.pdf
on tap cuoi hk.pdf
on tap cuoi hk.pdf
on tap giua hk.pdf
on tap giua hk.pdf
ontapgiuaky_dstt.pdf
ontapgiuaky_dstt_giai.pdf
sophuc1.pdf
sophuc2.pdf
đề ôn cuối kì có giải.pdf
baitap_ch1.pdf
m_baitap_ch2.pdf
m_baitap_ch3.pdf
m_baitap_ch4.pdf
uit_đại số tuyến tính cuối kỳ.jpeg
2016-2017 đstt cuoi-ki.jpg
[đstt] lời giải đề 2015 - 2016.pdf
giữa hk1 2018-2019.jpg
đề kiểm tra giữa hk3 2019-2020.jpg
đề thi hk2 2017-2018.jpg
ds_dhcn_fall2017_02.pdf
ds_dhcn_summer2018_01.pdf
dstt_dhcn2016_fall_de1(1).pdf
dstt_dhcn2016_fall_de1(1).pdf
đông 2017.pdf
đông_2018.jpeg
đại số hè 2017.pdf
đề giữa kỳ, cuối kỳ đstt cttn bkhn.pdf
đề gk ck đstt cttn.pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2015).jpg
2009-2010_1_đề thi hk1.pdf
2009-2010_2_đề thi hk1.pdf
2009-2010_3_đề thi hk1.pdf
2304.pdf
bài_giải_đề_1.pdf
ca1.pdf
ca2.pdf
de2014_ca2.pdf
de_thi_dapan_k2012-2013_dai_so_ca2_.pdf
de_thi_dapan_k2012-2013_dai_so_ca2_.pdf
de_thi_dapan_k2012_2013_dai_so_ca1_.pdf
de_thi_hki_2012_dai_so.pdf
de_thi_k2011_dai_so_ca1.pdf
deon_cuoiky_he2015.pdf
deon_cuoiky_he2015.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca1.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca1.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca2.pdf
dethi_dap_an_dstt_2010-2011_ca2.pdf
dstt(mod).pdf
dstt_ca1_chua_kiem_tra_lai.pdf
dstt_ca2_chua_kiem_tra_lai.pdf
ktgk_daiso_3.pdf
mt1007.ghk152.pdf
new_de_ktgk_hki_ca1.pdf
new_de_ktgk_hki_ca2.pdf
nội dung ôn thi đại số học kỳ hè – 2013.pdf
ontapdaiso_dethamkhao_dt_he.pdf
đsca1_thi_19.11.2017.pdf
đsca2_thi_19.11.2017.pdf
đstt_đề thi _ đáp án 181.pdf
đề + đáp án 2015.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_1.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2009-2010_ca_3.pdf
đề_+_đáp_án_2010-2011_ca_2.pdf
đề_+_đáp_án_2015.pdf
đề luyện tập 1.pdf
đề luyện tập 2.pdf
đề luyện tập 3.pdf
đề luyện tập 4.pdf
đề luyện tập 5.pdf
đề luyện tập 6.pdf
đề luyện tập 7.pdf
đề luyện tập 8.pdf
đề luyện tập 9.pdf
đề luyện tập 10.pdf
đề thi cuối học kỳ ii-hl 2015-2016.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hk2 2015-2016.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 1.pdf
đề thi cuối kỳ chính quy hki -2014-2015 ca 2.pdf
đề thi cuối kỳ hè 2016.pdf
đề thi cuối kỳ hè_2015.pdf
đề thi giữa học kỳ 2011-2012.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ i năm học 2013-2014_hki_ca2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca1.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2012-2013_ca2.pdf
đề thi hki 2012-2013.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 1.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 2.pdf
đề thi học kỳ i năm học 2009-2010 ca 3.pdf
đề thi học lại học kỳ ii 2012-2013.pdf
đề thi đại số tuyến tính – hki 2011-2012.pdf
đề đại số tuyến tính cuoikica1_goc.pdf
đề đại số tuyến tính cuoikica2_goc.pdf
2016-2017 đstt cuoi-ki.jpg
[đstt]_1617_giữa kỳ.jpg
[đstt] lời giải đề 2015 - 2016.pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2013).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014)(1).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014)(2).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2014).pdf
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2015)(1).jpg
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2015)(2).jpg
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2015).jpg
thi cuoi hoc ki - dai so b1 (khoa 2015).jpg
đstt-cq017- gk.jpg
đstt-cqk17.jpg
18813904_1894613504149645_18154236643265848_n.jpg
18813933_1160698900743041_4387346594830875894_n.jpg
18835847_759103804290438_7177856267813667926_n.jpg
18839045_628813983982686_5715600458313403525_n.jpg
22154479_2030281197206028_1038873721301607544_n.jpg
22309050_875844689250576_6257893036539666823_n.jpg
25442858_158749094763393_878237504.jpg
25442919_695185504018988_1093905268169112174_n.jpg
25446028_325148334658178_7962924018247198634_n.jpg
25591853_1848066228818817_8690116051002725990_n.jpg
29571263_471520333267293_6202181006883441252_n.jpg
29597223_1372146169597947_1408731645467817318_n.jpg
29597381_171791250135324_5672392491580111618_n.jpg
29598065_1057929754357588_8287445141754689867_n.jpg
29598294_583729658655146_5633665907173988732_n.jpg
công thức đại số tuyến tính.pdf
d.jpg
img_0677.jpg
img_0678.jpg
img_0679.jpg
img_0681.jpg
img_0682.jpg
2016-share by nguyễn xuân hảo.pdf
2017-2018.jpg
2017-2018.jpg
22657552_1258810874265588_697101838_n.jpg
22657552_1258810874265588_697101838_n.jpg
22685205_1258767420936600_15200940_n.jpg
22685205_1258767420936600_15200940_n.jpg
22752533_1258810870932255_1697473423_n.jpg
22752533_1258810870932255_1697473423_n.jpg
[bht cnpm] dstt de thi mau 2016-2017(1).pdf
[bht cnpm] dstt de thi mau 2016-2017.pdf
[bht cnpm] dstt de thi mau 2016-2017.pdf
[bht cnpm] dstt gk -2017-2018 hk1(1).jpg
[bht cnpm] dstt gk -2017-2018 hk1.jpg
[bht cnpm] dstt gk -2017-2018 hk1.jpg
[bht cnpm] dstt gk 1 2018_2019(1).jpg
[bht cnpm] dstt gk 1 2018_2019.jpg
[bht cnpm] dstt gk 1 2018_2019.jpg
[bhtcnpm]đstt_hk1_2019-2020.jpg
daisotuyentinh2014.jpg
daisotuyentinh2014.jpg
de ontap -2016-2017.pdf
de ontap -2016-2017.pdf
de thi cuoi ky dstt uit hki2016.pdf
de thi cuoi ky dstt uit hki2016.pdf
dsc02203.jpg
dsc02203.jpg
dsc02204.jpg
dsc02204.jpg
dsc02205.jpg
dsc02206.jpg
dsc02206.jpg
dsc02207.jpg
dsc02207.jpg
dsc02208.jpg
dsc02210.jpg
dsc02932.jpg
dsc02932.jpg
dsc02934.jpg
dsc02936.jpg
dsc02937.jpg
dsc02938.jpg
dsc02940.jpg
dsc02940.jpg
dsc02941.jpg
dsc02942.jpg
dsc02942.jpg
dsc02944.jpg
dsc02944.jpg
dsc02946.jpg
dsc02946.jpg
dsc02947.jpg
dsc02947.jpg
dsc02949.jpg
dsc02949.jpg
dstt_antt2014_thi thử.docx
dstt_antt2014_thi thử.pdf
dstt_cuối kì.jpg
giai de on 2.pdf
giai de on 2.pdf
img_5706.jpg
img_5706.jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (1).jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (2).jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (3).jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (4).jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (5).jpg
lời giải de thi mau 2016-2017 (6).jpg
đề1.jpg
đề2.jpg
đề 3.jpg
đề 2014.jpg
đề dstt.doc
đề dstt.pdf
đề thi mẫu giữa kì i 2016 - 2017.pdf
dap an dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
dap an dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
dap an dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
dap an dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
de thi dai so -giua ky 20141 -de 1,2.pdf
de thi dai so -giua ky 20141 -de 1,2.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 3,4.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 3,4.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 5,6.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 7,8.pdf
đáp án đề 1,2 giữa kỳ 20142015.pdf
đáp án đề 3,4 giữa kỳ 20142015.pdf
đề thi giữa kỳ đại số 2014_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2018_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019_1.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 2019_2.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20172.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20173.jpg
đề thi giữa kỳ đại số 20183.jpg
đề thi toán cao cấp a3 04vl.jpg
đề thi đại số 2015 k60.jpg
đề thi đại số 2017.jpg
đề thi đại số 2019.jpg
đề thi đại số_en.jpg
dai so k57 - thay duong tat thang.jpg
đề hk2 2013_2014.jpeg
đề thi-đại số-tuyến tính-khoa-vật lý-giữa kỳ-năm học-2019-2020-hus.pdf
đề thi-đại số-tuyến tính-đề số-1-năm học-2019-2020-hus-.pdf
đề thi-đại số-tuyến tính kỳ 1-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi hè 2019.jpg
đề thi kết thúc môn học, hè 2017.pdf
đề thi kết thúc môn học, hè 2017 2.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2016 dstt_dhcn2016_fall_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2016 dstt_dhcn2016_fall_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2017 ds_dhcn_fall2017_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2017 ds_dhcn_fall2017_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_fall2018_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_summer2018_01.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018_ds_dhcn_summer2018_02.pdf
đề thi kết thúc môn học, đông 2018 ds_dhcn_fall2018__01.pdf
đề đông_2018.jpeg
đề ôn đại số.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp L.O.2 Vận dụng các phương pháp trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp cụ thể cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học. L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Sách, Giáo trình chính: Đại số tuyến tính. Trần Lưu Cường, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Huỳnh Bá Lân, Đặng Văn Vinh – NXB GD 2005 [2] Sách tham khảo: Đại số tuyến tính - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương.,, Giải tích hàm nhiều biến - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương. [3] Bài giảng điện tử môn Đại số tuyến tính. Đặng Văn Vinh.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

(Undergraduate Texts In Mathematics) Axler, Sheldon Jay - Linear Algebra Done Right-Springer (2015).Pdf
Applied Linear Algebra.Pdf
Carl D. Meyer - Matrix Analysis And Applied Linear Algebra Book And Solutions Manual -Siam_ Society For Industrial And Applied Mathematics (2000).Pdf
David C. Lay_ Steven R. Lay_ Judith Mcdonald - Linear Algebra And Its Applications-Pearson (2015).Pdf
David Poole - Linear Algebra_ A Modern Introduction-Cengage Learning (2014).Pdf
Davis, Ernest-Linear Algebra And Probability For Computer Science Applications-Crc Press (2012).Pdf
Jim Hefferon_S Linear Algebra.Pdf
Linear Algebra (1).Pdf
Linear Algebra.Pdf
Linear Algebra Done Right.Pdf
Linear Algebra Exercises-N-Answers.Pdf
Linear Algebra _ Jim Hefferon.Pdf
Linear Algebra _ Jim Hefferon _ Solving.Pdf
Lipschutz S., Lipson M. - Schaum_S Outline Of Theory And Problems Of Linear Algebra-Mgh (2004).Pdf
Mathematical Symbols.Pdf
Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf
Sách Đại Số Tuyến Tính_Ngo Viet Trung.Pdf
Sách Đại Số Tuyến Tính_Nguyen Huu Viet Hung.Pdf
Sách Đại Số Tuyến Tính Và Ứng Dụng.Pdf
Thomas S. Shores - Applied Linear Algebra And Matrix Analysis-Springer (2018).Pdf
Từ Điển Toán Học Anh Việt.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - A First Course In Linear Algebra - Robert A. Beezer.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Nguyen Huu Viet Hung.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Nguyễn Duy Thuận- Đh Sư Phạm.Pdf
Đại Số Tuyến Tính - Đh Thăng Long.Pdf