[PDF]Toán Ứng Dụng Trong Tin Học - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Gs.Tskh Hoàng Kiếm

Bài giảng/Slide/Giáo trình Toán Ứng Dụng Trong Tin Học

bai giang.pdf
bai giang fuzzy.pdf
decuongmonhoc(toanchotinhoc).pdf

Thông tin tác giả GS.TSKH Hoàng Kiếm

Email
Cơ Sở Toán Trong Lập Trình - Đỗ Đức Giáo.Pdf