Xây Dựng Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter01_the world of the modern systems analyst.pdf
chapter02_approaches to system development.pdf
chapter03_the analyst as a project manager.pdf
chapter04_beginning the analysis investigating system requirements.pdf
chapter05_modeling systems requirements events and things.pdf
chapter06_the traditional approach to requirements.pdf
chapter08_evaluating alternatives for requirements, environment, and implementation.pdf
chapter09_moving to design.pdf
chapter10_the traditional approach to design.pdf
chapter13_designing databases.pdf
chapter14_designing the user interface.pdf
chapter16_making the system operational.pdf