Vi Sinh Cơ Sở Đề thi Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

edmodo.pptx
trắc nghiệm vs chương 2+3.zip
trắc nghiệm vs chương 4.zip
trắc nghiệm vs chương 6.zip
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm+đáp án( môn vi sinh).pdf
vi sinh ck.pdf
ôn-tâp-vi-sinh.pdf
[biophavn] de vi sinh 2014-2015.pdf
[biophavn] giai de lan 1.doc
[biophavn] lan 1 2013-2014.pdf
đề ck vi sinh.docx
đề thi cuối kì 2019 - 2020.docx
đề thi cuối kì 2019 - 2020.pdf
đề thi vi sinh 2014-2015.pdf