Vẽ Cơ Khí Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

vktck_ch1 khái niệm về các bản vẽ.pdf
vktck_ch2 vẽ biểu diễn và qui ước các mối ghép.pdf
vktck_ch3 chất lượng chế tạo.pdf
vktck_ch4 bản vẽ chi tiết.pdf
vktck_ch5 vẽ bộ truyền ăn khớp.pdf
vktck_ch6 vẽ ổ lăn - lò xo.pdf
vktck_ch7 bản vẽ lắp.pdf
vktck_ch8 bản vẽ sơ đồ.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bài Tâp Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 1-Pgs. Trần Hữu Quế-Gvc. Nguyễn Văn Tuấn.Pdf
Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 2-Pgs. Trần Hữu Quế-Gvc. Nguyễn Văn Tuấn.Pdf
Tuyển Tập Bài Tập Vẽ Cơ Khí.Pdf
Tập Bãn Vẽ Chi Tiết Máy-Học Viện Quân Sự Khoa Cơ Khí Hà Nội.Pdf
Vẽ Kỹ Thuật- Lx.Vưsepônxki.Pdf
Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Hà Nội - Gvc. Ths. Hoàng Thị Chắt.Pdf
Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 1- Pgs Trần Hữu Quế.Pdf
Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 2- Ts. Đặng Văn Cứ-Gvc. Nguyễn Văn Tuấn.Pdf
Đhqg.Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí - Lê Khánh Điền & Vũ Tiến Đạt, 127 Trang.Pdf