Vật Lý Thống Kê Đề thi Bài giảng

Đh Cần Thơ - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giáo trình vật ký thống kê - tài liệu, ebook.pdf
giai de vat ly thong ke 2014-2015.pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2008).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2010a).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2010b).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2011a).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2011b).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2012a).pdf
thi giua hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - vat ly thong ke (khoa 2010a).pdf
đề thi giữa kỳ 2023.jpg