Vật Lý 2 (General Physics A2) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Phan Ngọc Khương Cát - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Quang Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1- trường điện từ.pdf
chương 2 - dao động và sóng.pdf
chương 3a - giao thoa ánh sáng.pdf
chương 3b - nhiễu xạ.pdf
chương 4 - thuyết tương đối của einstein.pdf
chương 5 - quang lượng tử.pdf
chương 6 - cơ lượng tử.pdf
chương 7 - nguyên tử hidro.pdf
chương 8a - hạt nhân nguyên tử.pdf
chương 8b - hạt cơ bản.pdf
chuong01_lực và điện trường.pdf
chuong02_tĩnh điện học.pdf
chuong03_điện dung và tụ điện.pdf
chuong04_điện môi.pdf
chuong05_dòng điện không đổi.pdf
chuong06_từ trường.pdf
chuong07_định luật ampere.pdf
chuong08a_định luật ampere về tương tác giữa 2 phần tử dòng điện.pdf
chuong08b_từ trường của dòng điện trong các mạch khác nhau.pdf
chuong09_lực lorentz.pdf
chuong10_chuyển động hạt mang điện trong điện từ trường.pdf
chuong11_hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
chuong12_hiện tượng tự cảm.pdf
chuong13_so sánh điện trường và từ trường.pdf
chuong14_trường điện từ các luận điểm của maxwell.pdf
chương 1 - trường điện từ.pdf
chương 2 - dao động - sóng.pdf
chương 3- tính chất sóng ánh sáng.pdf
chương 4 - thuyết tương đối hẹp.pdf
chương 5 - quang lượng tử.pdf
chương 6 - cơ học lượng tử.pdf
chương 7 - nguyên tử hidro.pdf
chương 8 - vật lý hạt nhân.pdf
VLDCA2.pdf
vldca2.pdf
23.pdf
24.pdf
25_2.pdf
26.pdf
27.pdf
31.pdf
112915231_3639928892702436_8914541915979169750_n.jpg
115798848_281240173163074_3903756720509023058_n.jpg
chapter23.pdf
chapter24.pdf
chapter25.pdf
chapter26.pdf
chapter27.pdf
chapter28.pdf
chapter29.pdf
chapter30.pdf
chapter31.pdf
chapter32.pdf
chapter34.pdf
chapter35.pdf
chapter36.pdf
chapter37.pdf
chapter38.pdf
chuong 29 từ trường.pdf
chương 23 điện trường.pdf
chương 24 định luật gauss.pdf
chương 25 điện thế.pdf
chương 30 nguồn của từ trường.pdf
chương 31 định luật faraday.pdf
chương 32 độ tự cảm.pdf
chương 34 sóng điện từ.pdf
chương 37 quang học sóng.pdf
chương 38 mô hình nhiễu xạ và phân cực.pdf
chương 1 - trường điện từ.pdf
chương 2 - dao động - sóng.pdf
chương 3- tính chất sóng ánh sáng.pdf
chương 4 - thuyết tương đối hẹp.pdf
chương 5 - quang lượng tử.pdf
chương 6 - cơ học lượng tử.pdf
chương 7 - nguyên tử hidro.pdf
chương 8 - vật lý hạt nhân.pdf
chương 1 - cảm ứng điện từ.pdf
chương 2 - dao động - sóng.pdf
chương 2 - trường điện từ.pdf
chương 3 - tính chất sóng của ánh sáng.pdf
chương 4 - thuyết tương đối hẹp.pdf
chương 5 - quang lượng tử.pdf
chương 6 - cơ lượng tử.pdf
chương 7 - vật lý nguyên tử.pdf
chương 8 - vật lý hạt nhân.pdf
chương 8a - vật lý hạt nhân.pdf
1_dien truong tinh.pdf
2_vat dan.pdf
3_dien moi.pdf
4_tu truong.pdf
5_cam ung dt.pdf
6_vat lieu tu.pdf
7_truong dien tu.pdf
bt on thi phan nganh 2012.pdf
chuong 1 phan bo dien tich.pdf
chuong 2 dien truong tinh.pdf
chuong 3 dien the.pdf
chuong 4 dinh ly gauss.pdf
chuong 5 luong cuc tinh dien.pdf
chuong 6 cac phan bo dong.pdf
chuong 7 tu truong.pdf
chuong 8 dinh ly ampere.pdf
chuong 9a luong cuc dien trong dien truong ngoai.pdf
chuong 9 luong cuc tu.pdf
noi dung hoc vat ly 2.pdf
chương 4 - động học phân tử.pdf
chương 5 - các nguyên lý nhiệt động học.pdf
chương 6 - trường tĩnh điện.pdf
chương 7 - vật dẫn - điện môi.pdf
chương 8 - từ trường của dòng điện không đổi.pdf
chương 9 - cảm ứng điện từ.pdf
1_điện trường tĩnh.pdf
2_vật dẫn.pdf
3_điện môi.pdf
4_từ trường.pdf
5_cảm ứng điện từ.pdf
6_vật liệu từ.pdf
7_trường điện từdao động và sóng điện từ.pdf
công thức vl2 .pdf
chương 1 - trường điện từ.pdf
chương 2 - dao động và sóng.pdf
chương 3a - giao thoa (bài tập).pdf
chương 3a - giao thoa ( lý thuyết).pdf
chương 3b - nhiễu xạ ( lý thuyết).pdf
chương 3b nhiễu xạ (bài tập).pdf
chương 4 - thuyết tương đối.pdf
chương 5 - quang lượng tử (bài tập).pdf
chương 5 - quang lượng tử (lý thuyết).pdf
chương 6 - cơ lượng tử ( bài tập).pdf
chương 6 - cơ lượng tử ( lý thuyết).pdf
chương 7a - nguyên tử hidro.pdf
chương 7b - nguyên tử nhiều electron ( bài tập).pdf
chương 7b - nguyên tử nhiều electron (lý thuyết).pdf
chương 8a - vật lý hạt nhân.pdf
chương 8b - hạt nhân cơ bản ( bài tập).pdf
chương 8b - hạt nhân cơ bản ( lý thuyết).pdf
cơ sở cơ học lượng tử.pdf
dao động & sóng.pdf
giao thoa ánh sáng.pdf
nguyên tử hydrô.pdf
nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử.pdf
nhiễu xạ ánh sáng.pdf
quang lượng tử.pdf
thuyết tương đối.pdf
trường điện từ.pdf
trắc nghiệm vl hạt nhân, hạt cơ bản.pdf
trắc nghiệm vật lý nguyên tử.pdf
vật lý hạt cơ bản.pdf
vật lý hạt nhân.pdf
chuong 01+02 da b 95.pdf
chuong 01+02 da ch 95.pdf
chuong 01+02 da cu 7.pdf
chuong 01+02 da cu 90.pdf
chuong 01+02 da d 95.pdf
chuong 01+02 da e 10.pdf
chuong 01+02 da h 8.pdf
chuong 01+02 da h 10.pdf
chuong 01+02 da h 85.pdf
chuong 01+02 da ho 75.pdf
chuong 01+02 da ho 90.pdf
chuong 01+02 da l 10.pdf
chuong 01+02 da ph 85.pdf
chuong 01+02 da th 10.pdf
chuong 01+02 da tu 10.pdf
chuong 01+02 da v 85.pdf
chuong 01+02 da v 95.pdf
chuong 01+02 da x 95.pdf
chuong 03 da ba.pdf
chuong 03 da ch 8.5.pdf
chuong 03 da ch 8.5 2.pdf
chuong 03 da ch 8.5 3.pdf
chuong 03 da cu.pdf
chuong 03 da e1.pdf
chuong 03 da e2.pdf
chuong 03 da ho.pdf
chuong 03 da hu.pdf
chuong 03 da v1.pdf
chuong 03 da v2.pdf
chuong 03 da v3.pdf
chuong 03 da x 10.pdf
chuong 04+05 da b.pdf
chuong 04+05 da ch.pdf
chuong 04+05 da cu.pdf
chuong 04+05 da e.pdf
chuong 04+05 da h.pdf
chuong 04+05 da ho.pdf
chuong 04+05 da v1.pdf
chuong 04+05 da v2.pdf
chuong 04+05 da v3.pdf
chuong 04+05 da v4.pdf
chuong 06 b.pdf
chuong 06 c.pdf
chuong 06 ch.pdf
chuong 06 e.pdf
chuong 06 h.pdf
chuong 06 ho.pdf
chuong 06 v.pdf
chuong 07 b.pdf
chuong 07 c.pdf
chuong 07 e1.pdf
chuong 07 e2.pdf
chuong 07 h.pdf
chuong 07 ho.pdf
chuong 07 v.pdf
chuong 08 b.pdf
chuong 08 c.pdf
chuong 08 e.pdf
chuong 08 h.pdf
chuong 08 ho.pdf
chuong 08 v.pdf
e-learning.pdf
img00388-20111026-1339.jpg
img00389-20111026-1339.jpg
img00390-20111026-1340.jpg
img00391-20111026-1340.jpg
img00392-20111026-1340.jpg
img00393-20111026-1340.jpg
img00394-20111026-1341.jpg
img00395-20111026-1341.jpg
img00396-20111026-1341.jpg
img00397-20111026-1341.jpg
img00398-20111026-1342.jpg
img00399-20111026-1342.jpg
img00400-20111026-1342.jpg
img00401-20111026-1342.jpg
img00402-20111026-1343.jpg
img00403-20111026-1343.jpg
img00404-20111026-1344.jpg
img00405-20111026-1344.jpg
img00406-20111026-1345.jpg
img00407-20111026-1345.jpg
img00408-20111026-1345.jpg
img00409-20111026-1345.jpg
img00410-20111026-1346.jpg
img00411-20111026-1346.jpg
img00412-20111026-1347.jpg
img00413-20111026-1347.jpg
img00414-20111026-1347.jpg
img00415-20111026-1347.jpg
img00416-20111026-1347.jpg
img00417-20111026-1348.jpg
img00418-20111026-1348.jpg
img00419-20111026-1349.jpg
img00420-20111026-1349.jpg
img00421-20111026-1349.jpg
img00422-20111026-1350.jpg
img00423-20111026-1350.jpg
img00424-20111026-1350.jpg
img00425-20111026-1350.jpg
img00426-20111026-1351.jpg
img00427-20111026-1351.jpg
img00428-20111026-1351.jpg
img00429-20111026-1351.jpg
img00430-20111026-1352.jpg
img00431-20111026-1352.jpg
img00432-20111026-1352.jpg
img00433-20111026-1352.jpg
img00434-20111026-1353.jpg
img00435-20111026-1353.jpg
img00436-20111026-1353.jpg
img00437-20111026-1353.jpg
img00438-20111026-1353.jpg
img00439-20111026-1358.jpg
img00440-20111026-1358.jpg
img00441-20111026-1359.jpg
img00442-20111026-1359.jpg
img00443-20111026-1359.jpg
img00444-20111026-1400.jpg
img00445-20111026-1400.jpg
img00446-20111026-1401.jpg
img00447-20111026-1401.jpg
img00448-20111026-1401.jpg
img00449-20111026-1402.jpg
img00450-20111026-1402.jpg
img00451-20111026-1402.jpg
img00452-20111026-1403.jpg
img00453-20111026-1403.jpg
img00454-20111026-1403.jpg
img00455-20111026-1403.jpg
img00456-20111026-1403.jpg
img00457-20111026-1404.jpg
img00458-20111026-1404.jpg
img00459-20111026-1404.jpg
img00460-20111026-1404.jpg
img00462-20111026-1408.jpg
img00463-20111026-1408.jpg
img00464-20111026-1408.jpg
img00465-20111026-1408.jpg
img00466-20111026-1409.jpg
img00467-20111026-1409.jpg
img00468-20111026-1409.jpg
img00469-20111026-1409.jpg
img00470-20111026-1409.jpg
img00471-20111026-1410.jpg
img_8791.jpg
img_8792.jpg
img_8793.jpg
img_8794.jpg
img_8795.jpg
img_8796.jpg
img_8797.jpg
img_8798.jpg
img_8799.jpg
img_8800.jpg
img_8801.jpg
img_8802.jpg
img_8803.jpg
img_8804.jpg
img_8805.jpg
img_8806.jpg
img_8807.jpg
img_8808.jpg
img_8809.jpg
img_8810.jpg
img_8811.jpg
img_8812.jpg
img_8813.jpg
img_8814.jpg
img_8815.jpg
img_8816.jpg
img_8817.jpg
img_8818.jpg
img_8819.jpg
img_8820.jpg
img_8821.jpg
img_8822.jpg
img_8823.jpg
img_8824.jpg
img_8825.jpg
img_8826.jpg
img_8827.jpg
img_8828.jpg
img_8829.jpg
img_8830.jpg
img_8831.jpg
img_8832.jpg
img_8833.jpg
img_8834.jpg
img_8835.jpg
mot_cach_tu_nhieu_xa_co_n.pdf
phan_cach_tu_nhieu_xa.pdf
tinh_hieu_quang_lo.pdf
đề ôn lý.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 23.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 23.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 24.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 24.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 25.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 25.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 26.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 26.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 27.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 27.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 29.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 29.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 30.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 30.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 31.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 31.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 32.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 32.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 34.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 34.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 35.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 35.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 37.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 37.pdf
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 38.docx
trắc nghiệm vật lý 2 có đáp án 38.pdf
chuong04_baitaptuluyen phép biến đổi lorentz.pdf
chuong05_baitaptuluyen.pdf
chuong06_baitaptuluyen.pdf
chuong07_baitaptuluyen vật lý nguyên tử.pdf
chuong08_baitaptuluyen.pdf
bai-tap-vl2.pdf
câu hỏi tự luận vật lí đại cương 2.pdf
công thức vl2 (ph1120).pdf
nội dung ôn tập học phần vật lý 2.pdf
tuyen tap cau hoi thi giua ki li 2.pdf
tài liệu ôn tập học phần vật lý đại cương 2.pdf
tracnghiem_giaothoa.pdf
tracnghiem_nhieuxa.pdf
trac nghiem co luong tu.pdf
trac nghiem quang luong tu.pdf
1521.pdf
1522.pdf
1821.pdf
1822.pdf
18211.jpg
18212.jpg
18213.jpg
162111.pdf
162112.pdf
162113.pdf
162221.pdf
162222.pdf
162223.pdf
[vl2] đề + đáp án cuối kì 2016 ca1.pdf
[vl2] đề + đáp án cuối kì 2016 ca2.pdf
[vl2] đề cuối kì 2008 - 2009 ca 1.pdf
[vl2] đề giữa kì 2009 ca 1.pdf
[vl2] đề thi cuối kì 2009 - 2010 ca 1.pdf
[vl2] đề thi online ctct.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 1-de 13-da.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 2-de 22-da.pdf
de thi hk2 a2-2017-ca 2-de 23-da.pdf
de thi hk2 a2_2017_ca 1 -de 11-da.pdf
de thi hk2 a2_2017_ca 2_de 21-da.pdf
s_3.pdf
vl2-câu-hỏi-trắc-nghiệm-ôn-cuối-kì.docx
vl2-câu-hỏi-trắc-nghiệm-ôn-cuối-kì.pdf
đáp án đề thi cuối kì vật lý 2 - hk192.pdf
đề cuối kỳ - ca 1 - mã đề 2671 - có đáp án.pdf
đề cuối kỳ - ca 1 - mã đề 2681 - có đáp án.pdf
đề cuối kỳ - ca 1 - mã đề 2691 - có đáp án.pdf
đề cuối kỳ - ca 2 - mã đề 2672 - có đáp án.pdf
đề cuối kỳ - ca 2 - mã đề 2682 - có đáp án.pdf
đề cuối kỳ - ca 2 - mã đề 2692 - có đáp án.pdf
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p1.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p2.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_c1_p3.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p1.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p2.jpg
đề thi cuối kỳ 2019_p3.jpg
đề thi giữa kỳ 2002-2008.pdf
đề thi hk2 a2-2017-ca 1-de 12-da.pdf
da_vật lý 2_phys120202_hki_2016-2017.pdf
dap-an_phys120202_hki_2015-2016.pdf
dapan_phys120202_lya2.pdf
dapana2_hkhe2018.pdf
de_phys120202_lya2.pdf
de_thi_vl_phys120202_hk1_2015-2016.pdf
dethia2_hkhe2018.pdf
vật lý 2_phys120202_hkii_2015-2016 chính thức.pdf
vật lý 2_phys120202_hkii_2016-2017.pdf
vật lý 2_phys120202_hkii_2016-2017 đáp án.pdf
đa_vật lý 2_phys131002_hki_2019-2020_đt_chính thức.pdf
đáp án lý 2 (hè 2017).pdf
đáp án môn vật lý 2 (hk 2-2019) (chính thức).pdf
đáp án vật lý 2_cnvl.pdf
đáp án vật lý 2_phys130502_hki_2017-2018.pdf
đề_vật lý 2_phys120202_hki_2016-2017.pdf
đề_vật lý 2_phys131002_hki_2019-2020_đt_chính thức.pdf
đề lý 2 (hè 2017).pdf
đề thi vật lý 2 (hk 2-2019) (chính thức) (1).pdf
đề thi vật lý 2_phys130502_hki_2017-2018.pdf
đề vật lý 2_cnvl.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ở trình độ đại học; từ đó có những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật. Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tư duy logic, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư. Cụ thể là: A. Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thấu đáo về các khái niệm cơ bản của vật lý và các phương pháp các nhà khoa học sử dụng để khám phá các hiện tượng tự nhiên, bao gồm quan sát, phát triển giả thuyết, đo lường, và thu thập dữ liệu, thử nghiệm, đánh giá chứng cứ, và công việc phân tích toán học. . B. Hướng dẫn cho sinh viên các định luật cơ bản của vật lý và áp dụng các dữ liệu khoa học, khái niệm, và các mô hình sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên và trong các tình huống thực tế. . C. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận mô tả các hiện tượng vật lý với các mô hình, các công thức toán học có liên quan. D. Phát triển khả năng toán học của sinh viên để tính toán với các công thức và tìm được các lời giải đúng có thể đo được trong thực tế. . E. Để giúp sinh viên sử dụng máy tính có hiệu quả như một công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, và truyền thông. Nội dung: Quang lượng tử - Vật lý hạt nhân – Vật lý hiện đại

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nắm vững những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học. Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể nhận ra các nguyên tắc cơ bản của trường điện từ và phương trình Maxwell, dao động và sóng, quang học sóng, quang học lượng tử, cơ sở của cơ học lượng tử, lý thuyết tương đối, vật lý nguyên tử, vật lý hạt nhân . Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. L.O.2 Có khả năng suy luận khoa học, tư duy logic, làm cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật sau này. L.O.3 Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan. L.0.5 Thể hiện nhận thức toàn diện về lĩnh vực vật lý và ứng dụng; vai trò của kỹ sư trong lĩnh vực này.

Tài liệu tham khảo

[1] Vật lý đại cương A2 – Nguyễn Thị Bé Bảy và CS, Giáo trình trường ĐHBK TP.HCM [2] Cơ sở Vật lý –Halliday, Resnick, Walker, NXB Giáo dục [3] Physics for Scientists and Engineers –Serway, Jewett, NXB Wiley