Vật Liệu Kỹ Thuật Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch1-cau truc tinh the.pdf
ch2-bien dang deo _ co tinh.pdf
ch3-gian do pha.pdf
ch4-nhiet luyen thep.pdf
ch5-thep_gang.pdf
ch6-hkm.pdf
ch7-cera.pdf
ch8-polymer.pdf
khuon cat.pdf
nhiet luyen thep c40.pdf
thep cacbon tc yamaha.pdf
vat lieu - composit.pdf
vat lieu - he thong ki hieu vat lieu.pdf
vl kim loai.pdf
vlkt.pdf