Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cau-hoi-van-dap-vtgn-sv.pdf
chapter1-vt vận tải và giao nhận trong ngoại thương.pdf
chaptre2.1-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-mer -to s.pdf
chaptre2.3-mer - tos vận đơn đường biển.pdf
chuong 1 vận tải và buôn bán quốc tế.pdf
chuong 2 duong bien.pdf
chuong 6 chuyên chở hh xnk bằng container.pdf
chuong 6 vận chuyển hàng hóa xnk bằng container.pdf
chuong i- vận tải và giao nhận hàng hóa xnk.pdf
chuong iii- vt container.pdf
chương ii- chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.pdf
chương iv- vthk 1.pdf
duong bien.pdf
hang khong.pdf
khiếu nại(20160224 061713).m4a
slide - c4 chuyên chở hh ngoại thương bằng đường hk.pdf
slide - c4 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đừờng hàng không.pdf
slide chuong i.pdf
slide chuong ii.pdf
slide chuong iii.pdf
slide chuong iv van tai duong hang khong.pdf
slide chuong vii van tai da phuong thuc.pdf
van tai b2(20160120 061917).m4a
van tai b3(20160122 092647).m4a
van tai b5(20160127 065530).m4a
vtdpt.pdf
vtgn_slide for sv_ch 4.pdf
vtgn_slide for sv_ch 6.pdf
vtgn_slide for sv_ch 7 .pdf
vtgn_slide for sv_chi.pdf
vtgn_slide for sv_chii.pdf
vận tải.jpg
vận tải 13.1.3ga
vận tải 13.2.3ga
vận tải 14.3ga
vận tải biển.jpg
vận tải container.jpg
vận tải hàng không.jpg
vận tải đa phương thức.jpg
vận tải đường biển.pdf
c1sv - vt&bbqt vận tải và giao nhận trong ngoại thương.pdf
c2-1-1 (slide 1-33) chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển.pdf
c2-1-2 (slide 34-64) phân loại tàu buôn.pdf
c2-2-1 (slide 65-95) các phương thức thuê tàu.pdf
c2-2-2 (slide 96-126).pdf
c2-3 (slide 127-161) phương thức thuê tàu chuyến (voyage chartering).pdf
c3sv vthk k52 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không.pdf
c4sv chương 4: chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng container k52 .pdf
c5sv vtdpt k52 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng vận tải đa phương thức.pdf
bai tap van tai va giao nhan.pdf
bo de van_ dap_ vtgn se thi vao ky nay`.pdf
dap an 97 cau hoi vtgn.pdf
de thi van tai giao nhan.pdf
huong dan tra loi van dap van tai logistics(1).pdf