Vận Tải Giao Nhận Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1.pdf
chuong 1 vs 2.pdf
chuong 2 duong bien.pdf
chuong iii- vt container.pdf
chương iv- vthk 1.pdf
giao nhan.pdf
slide chuong i.pdf
slide chuong ii.pdf
slide chuong iii.pdf
slide chuong iv van tai duong hang khong.pdf
slide chuong vii van tai da phuong thuc.pdf
vtcont.pdf
vtdpt.pdf
cau hoi van dap logistic.pdf
container.pdf
da phuong thuc.pdf
duong bien.pdf
hang khong.pdf
logistics - chuoi cung ung.pdf
1.pdf
cau hoi van dap vtgn.pdf
cau hoi van dap vtgn bộ này của k47.pdf
cuoi ki van tai cuc hot chep tay.pdf
dap an 97 cau hoi vtgn.pdf
huong dan tra loi van dap van tai logistics.pdf
hợp đồng thuê vận chuyển hàng hóa được tuân theo các điều khoản ràng buộc sau đây.pdf
on tap van tai.pdf
van tai.pdf