Toán Chuyên Ngành Điện Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_hàm giải tích.pdf
chuong 2_phép biến hình bảo giác và các hàm sơ cấp cơ bản.pdf
chuong 3_tích phân hàm phức.pdf
chuong 4_chuổi hàm phức.pdf
chuong 5_lý thuyết thặng dư.pdf
chuong 6_1_ảnh của tích chập.pdf
chuong 6_2_ứng dụng của phép biến đổi laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.pdf
chuong 7_1_bài toán cauchy của phương trình truyền sóng trong không gian.pdf
chuong 7_2_bài toán truyền nhiệt trong thanh vô hạn và nửa vô hạn có nguồn nhiệt.pdf
chuong 7_phương trình vật lý - toán.pdf