Toàn Cầu Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

4.john weiss-industrialisation and globalisation_ theory and evidence from developing countries (2002).pdf
8. pham thi minh nguyet (75-81).pdf
cong nghiep hoa va phat trien.pdf
mncs và tncs.pdf
perspective3_locatelli_en.pdf
toàn cầu hóa.txt
18050315 -nguyễn thị thu quỳnh - 02.07.2000.pdf
nhóm 5- toàn cầu hóa.pdf
nhóm 5-toàn cầu hóa.pdf
tch5.pdf
đề thi 2022-2023.jpg
đề thi 2023-2024.jpg