Tin Đại Cương Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bvp-powerpoint template.pdf
giaisbtbản-mới.pdf
tin-đc.pdf
tài-liệu-thực-hành-thđc-it140-học-kỳ-20201_new.pdf