Thủy Năng Thủy Điện Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch1_tong quat.ppt.pdf
ch5_dap dang.ppt.pdf
ch6_cong trinh lay nuoc.ppt.pdf
ch7_cong trinh dieu ap.ppt.pdf
ch8_duong ong.ppt.pdf
ch9-1_nha may.ppt.pdf
ch9-2_nha may.ppt.pdf
ch9-3_nha may se san 3.pdf
ch9-0_nha may.ppt.pdf
noi dung mon hoc.ppt.pdf
noi dung yeu cau datd.doc.pdf