Tài liệu Thương Mại Điện Tử

Thương Mại Điện Tử - Đh Bách Khoa Hcm - Dang Tri - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01_introduction.pdf
02_environment.pdf
03_pricing.pdf
04_marketing.pdf
5. css advanced.pdf
05_secure_comm.pdf
06_mobile.pdf
10_bitcoin_mining.pdf
00_welcome.pdf
assignment_1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Về lý thuyết, môn học này được chia làm 3 phần chính: (1) Giới thiệu môi trường thương mại điện tử và các kiến thức kinh tế, kỹ thuật, xã hội làm nền tảng cho thương mại điện tử; (2) Giới thiệu các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu trong thương mại điện tử, sự tương tác giữa chúng, và những phương pháp đảm bảo cho sự hoạt động an toàn của chúng; (3) Cuối cùng là giới thiệu các chủ đề nâng cao mang tính thời sự trong thương mại điện tử như: Thương mại di động, Các cỗ máy tìm kiếm, Trực quan hóa thông tin, Khai phá dữ liệu, v.v... Những nội dung này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về thương mại điện tử, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để có thể tự tìm hiểu các vấn đề nâng cao. Bên cạnh lý thuyết, môn học này còn có phần thực hành, trong đó cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế, lập trình, và triển khai một ứng dụng thương mại điện tử. Nội dung chính của phần thực hành xoay quanh việc phát triển, triển khai, và quảng bá hệ thống thương mại điện tử ra bên ngoài.

Kết quả cần đạt được

Giải thích được thế nào là thương mại điện tử L.O.1.1: Giải thích được những ích lợi và khó khăn của TMĐT L.O.1.2: Trình bày được các giai đoạn phát triển của TMĐT Trình bày được môi trường hoạt động của thương mại điện tử L.O.2.1: Trình bày được sự khác nhau về luật pháp giữa thương mại truyền thống và TMĐT L.O.2.2: Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại tài sản trí tuệ L.O.2.3: Giải thích được cách hoạt động của những mô hình thu lợi nhuận khác nhau Trình bày được những chiến lược định giá động L.O.3.1: Phân biệt được những cách định giá động khác nhau L.O.3.2: Có thể xác định giá bán tối ưu bằng lý thuyết trò chơi Trình bày được những phương pháp tiếp thị trực tuyến L.O.4.1: Phân biệt được những loại hình quảng cáo trực tuyến khác nhau L.O.4.2: Biết được cơ chế để tối ưu hóa website cho phù hợp với những công cụ tìm kiếm Hiểu được những kỹ thuật cơ bản trong thương mại điện tử L.O.5.1: Phân tích được ưu và nhược điểm của những hình thức lưu trữ website khác nhau L.O.5.2: Trình bày được những chức năng cơ bản của phần mềm TMĐT Trình bày được những cách thức để giao tiếp an toàn trong thương mại điện tử L.O.6.1: Hiểu được vai trò và sự quan trọng của mật mã trong TMĐT L.O.6.2: Giải thích được cách hoạt động của những hệ thống mật mã cổ điển L.O.6.3: Giải thích được cách hoạt động của những hệ thống mật mã hiện đại L.O.6.4: Trình bày được một số ứng dụng của mật mã như tạo chữ ký số và xây dựng cơ sở hạ tầng khóa công khai Trình bày được những cách thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử L.O.7.1: Giải thích được sự cần thiết của chính sách bảo mật L.O.7.2: Trình bày được cách thức bảo mật ở mức vật lý L.O.7.3: Trình bày được những cơ chế để xác thực và kiểm soát truy cập L.O.7.4: Trình bày được một số cách thức bảo mật ứng dụng web Trình bày được sự quan trọng của thanh toán trực tuyến L.O.8.1: Phân tích được sự khác nhau và ưu nhược điểm của các hình thức thanh toán L.O.8.2: Trình bày được cách thức phòng ngừa và phản công các hoạt động tội phạm Phân tích được vai trò của thương mại di động L.O.9.1: Phân biệt được sự giống/khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại di động L.O.9.2: Trình bày được những đặc điểm kỹ thuật của thương mại di động Trình bày được quy trình để phát triển hệ thống thương mại điện tử L.O.10.1: Giải thích được sự quan trọng của việc lập kế hoạch L.O.10.2: Trình bày được các giai đoạn và hoạt động trong quá trình phát triển dự án L.O.10.3: Trình bày được những vai trò trong dự án thương mại điện tử

Tài liệu tham khảo

[1] G. P. Schneider (2011), Electronic Commerce, 9th Edition, Course Technology, ISBN: 978-0-538-46924-1 [2] C. Paar, J. Pelzl (2010), Understanding Cryptography, Springer, ISBN: 978-3-642-04100-6 [3] D. Salomon (2010), Elements of Computer Security, Springer, 978-0-85729-005-2 [4] Các bài báo nghiên cứu liên quan (giảng viên sẽ giao cho sinh viên đọc trước để chuẩn bị)