Thực Tập Phần Cứng Máy Tính (Computer Hardware Lab) Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

thuc tap phan cung may tinh_final_full.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cơ bản liên quan đến thiết kế, phân tích, hiện thực và đánh giá các mạch ứng dụng phổ biến; có khả năng tự xây dựng và hiện thực các dự án ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản trong đời sống. * Nội dung tóm tắt môn học - Cơ bản về tháo lắp ráp máy tính - Linh kiện điện tử cơ bản - Các thiết bị đo điện - Kỹ thuật hàn và thi công mạch - Sử dụng phần mềm thiết kế mạch

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về linh kiện điện tử và các công cụ đo L.O.1.1 – Hiểu biết về linh kiện điện tử L.O.1.2 – Hiểu biết về VOM, Oscilloscope Nắm được các kỹ năng thi công mạch L.O.2.1 – Các kỹ năng thi công mạch: làm mạch, hàn mạch, test mạch Sử dụng công cụ thiết kế mạch L.O.3.1 – Thiết kế các mạch được giao trên phần mềm công cụ vẽ mạch Có khả năng đánh giá, thiết kế, thi công và phân tích mạch L.O.4.1 – Hiện thực các mạch được cung cấp sẵn nguyên lý L.O.4.2 – Hiện thực project được đề nghị

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Thực tập phần cứng máy tính (lưu hành nội bộ) Sách tham khảo: [2] Digital Systems: Principles and Applications (11th Edition) – Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, 2010. [3] Digital Logic Design Principles – N. Balabanian, B. Carlson, John Wiley & Sons, Inc , 2004 [4] Fundamentals of Digital Logic (2nd edition) –Stephen Brown, Zvonko Vranesic, McGraw Hill 2008 [5] Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) – John F. Wakerly, Prentice-Hall 2005