Thực Hành Phân Tích Bằng Công Cụ Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

hd ptbcc_20162.pdf
tn_ptbcc_20172.pdf
bài 4.xls
vở ghi thực hành.pdf
đồ thị mẫu.xls
đề 1.jpg
đề 2.jpg