Thống Kê Kinh Doanh Đề thi Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

20191210_144855.jpg
20191210_144912.jpg
20191210_144932.jpg
20191210_145047.jpg
20191210_145118.jpg
20191210_145140.jpg
20191210_145353.jpg
20191210_145449.jpg
20191210_145503.jpg
20191210_153112.jpg
20191210_153218.jpg
[nltk] tong hop cau hoi dung sai (1).pdf
svnhforum.com_trả lời đúng sai giải thích (2).pdf
1-2019.jpg
2-2019.jpg
3-2019.jpg
4-2019.jpg
5-2019.jpg
de 31 p1-2017.jpg
de 31 p2-2017.jpg
de 46 19-12-17-2017.jpg
de 53 18-12-17 (1)-2017.jpg
de 53 18-12-17 (2)-2017.jpg
de 54 18-12-17 (1)-2017.jpg
de 54 18-12-17 (2)-2017.jpg
de thi tkkd 2015-2018.pdf
tkkd-2016.jpg
tkkd 2tc de 13 (2)-2016.jpg
tkkd 2tc de 13-2016.jpg
tkkd 3tc (2)-2016.jpg
tkkd 3tc-2016.jpg
tkkd de 7 p1-2016.jpg
tkkd de 7 p2-2016.jpg
tkkd de 8 p1-2016.jpg
tkkd de 8 p2-2016.jpg
tkkd p1-2015.jpg
tkkd p2-2015.jpg
đê thi 28-5-18-2018.jpg
đề 1 6-11-18-2018.jpg
đề 8 17-5-20 (1)-2020.jpg
đề 8 17-5-20 (2)-2020.jpg
đề 9 17-5-20 (1)-2020.jpg
đề 9 17-5-20 (2)-2020.jpg
đề 10 7-5-20 (1)-2020.jpg
đề 10 7-5-20 (2)-2020.jpg
đề 11 17-5-20 (1)-2020.jpg
đề 11 17-5-20 (2)-2020.jpg
đề 31 (1)-2019.jpg
đề 31 (1).png
đề 31 (2)-2019.jpg
đề 31 (3)-2019.jpg
đề 39 7-6-18 (1) 3tc-2018.jpg
đề 39 7-6-18 (2) 3tc-2018.jpg
đề 45 7-12-18 (2)-2018.jpg
đề 47 7-12-18 (2)-2018.jpg
đề 47 7-12-18 (3)-2018.jpg
đề 47 7-12-18-2018.jpg
đề 48 7-12-18 (2)-2018.jpg
đề 48 7-12-18-2018.jpg
đề 56 26-12-19-2019.jpg
đề 68 25-12-18 (1)-2018.jpg
đề 68 25-12-18 (2)-2018.jpg
đề 68 25-12-18 (3)-2018.jpg
đề 124 14-8-20 (1)-2020.jpg
đề 124 14-8-20 (2)-2020.jpg
đề 475 7-12-18-2018.jpg