Thiết Kế Xưởng Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 - co so thiet ke day truyen san xuat.pdf
chuong 2 - phan tich tinh kinh te trong thiet ke nha may co khi.pdf
chuong 3 - thiet ke tong the nha may co khi.pdf
chuong 4 - thiet ke phan xuong co khi.pdf
chuong 5 - thiet ke phan xuong sua chua co khi.pdf
chuong 6 - thiet ke phan xuong lap rap.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Gt - Co So Thiet Ke Nha May - Dhdn.Pdf
Gt - Thiet Ke Vs Qui Hoach Cong Trinh Cnck.Pdf
Portal Design - Thiet Ke Nha Xuong.Pdf