Thiết Kế Vlsi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Vũ Thắng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bảng opcode.pdf
lecture01_introduction.pdf
lecture01_introduction_1.pdf
lecture02_cmos logic_students.pdf
lecture03_cmosfab.pdf
lecture04_mos.pdf
lecture05_delay_gui sv.pdf
lecture06_performance estimation_gui sv.pdf
syllabus_icdesign_20172_chinhquy.pdf
a-new-forest-fire-detection-algorithm-based-on-smoke-fire.pdf
báo-cáo-đề-tài-btl.pdf
chu de thuc hanh ky nang.pdf
code.zip
code mcu.zip
fpga design.pdf
mcu.zip
omnivision_ovm9724 - [cuuduongthancong.com].pdf
omnivision_ovm9724.pdf
plan fpga training.xlsx
thi giua ky vlsi k59 20172.pdf
uart_functional_spec.pdf
using_triple_speed_ethernet.pdf
vlsi-final-project.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Rtl Hardware Design Using Vhdl.Pdf