Thiết Kế Vi Mạch Với Vhdl Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng thiết kế mạch logic và analog.pdf
bài giảng vhdl.pdf
hướng dẫn học circuit maker.pdf
hướng dẫn sử dụng circuit maker.pdf
vhdl-slides.pdf
vhdl-thiết kế nhờ máy tính.pdf
vhdl-tieng-viet.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Ciletti M.D. Advanced Digital Design With The Verilog Hdl 2010.Pdf
Solutions- Advanced Digital Design With The Verilog Hdl.Pdf