Thiết Kế Vi Mạch Số Nâng Cao Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

asic&ip-ch0.pdf
asic&ip-ch1.pdf
asic&ip-ch2.pdf
asic&ip-ch3-p1.pdf
asic&ip-ch3-p2.pdf
asic&ip-ch4-p1.pdf
asic&ip-ch4-p2.pdf
asic&ip-ch5.pdf
asic-verilog-review.pdf
final_exam_2012.pdf
homework1.pdf
ledit tool.zip