Thiết Kế Nhà Máy Hóa Chât Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cstknmhc - c1 - gioi thieu mon hoc.pdf
cstknmhc - c2 - trien khai du an.pdf
cstknmhc - c3 - thiet ke qui trinh.pdf
cstknmhc - c4 - lua chon thiet bi & vat lieu che tao.pdf
cstknmhc - c5.1 - tien nghi phuc vu sx.pdf
cstknmhc - c5.2 - vd tinh hieu qua kinh te.pdf
cstknmhc - c6 - lua chon dia diem.pdf
cstknmhc - c7 - xay dung nha may.pdf
cstknmhc - c8 - tinh kinh te.pdf
decuong_ thiet ke nha may.pdf
bai-tap-co-so-thiet-ke-nha-may-hoa-chat-thuc-pham30133.pdf