Thiết Kế Chế Tạo Khuôn Mẫu Bài giảng Bài tập

Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

topic 1. tổng quan về khuôn ép phun.pdf
topic 2. vật liệu nhựa.pdf
topic 3. cac luu y khi thiet ke san pham nhua.pdf
topic 4. các khuyết tật trên sản phẳm nhựa.pdf
topic 5. các loại khuôn phun ép nhựa cơ bản.pdf
topic 6. qui trình tk-ct khuôn và tính toán số lòng khuôn.pdf
topic 7. hệ thống kênh dẫn nguội.pdf
topic 8. hệ thống dẫn nhựa nóng và hệ thống thoát khí .pdf
topic 9. hệ thống làm mát .pdf
topic 10. hệ thống lấy sản phẳm.pdf
topic 12. hệ thống dẫn hướng và định vị.pdf
topic 13. hệ thống tháo undercut.pdf
topic 14. cae.pdf
các chủ đề báo cáo.pdf
flash files.rar
mdxproject20210615.zip
ocam.rar
ocam.zip

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Gt Thiet Ke Che Tao Khuon Ep Nhua.Pdf