Thiết Bị Thu Phát Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 các khái niệm cơ bản.pdf
chuong2 máy phát.pdf
chuong3 máy thu.pdf
chuong4 ứng dụng varicap trong điện tử thông tin.pdf
chuong5 chuyển đổi điện áp sang tần số và ngược lại.pdf
chuong6 vòng khóa pha pll trong điện tử thông tin.pdf
tai lieu tham khao.pdf