Thí Nghiệm Vi Xử Lý Microcontroller Systems Lab Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

12_lcd - adc - cam bien.pdf
asm51_lcd.zip
bai1 các bộ thí nghiệm về hệ thống vi xử lý.pdf
bai2_truyền số liệu song song.pdf
bai3 điều khiển ma trận led và bàn phím hex.pdf
bai4 khảo sát bộ biến đổi tương tự - số (adc ) (analog to digital converter).pdf
bai5_khảo sát bộ biến đổi số - tương tự (digital to analog converter).pdf
bai5 khảo sát bộ biến đổi số - tương tự (digital to analog converter).pdf
bai tap lon.docx
bai tap lon.pdf
baocao-bai1_khảo sát thiết bị chính μpts-31.pdf
baocao-bai2_truyền số liệu song song.pdf
baocao-bai4_chuyển đổi tương tự – số (adc).pdf
baocao-bai5_chuyển đổi số – tương tự (dac).pdf
bao cao vi xu ly.doc
bia.doc
bia.pdf
dem 4 so.zip
dieu khien lcd.pdf
example.zip
lam xong.zip
lcd-vagam.pdf
lcd.zip
led7_ht123.png
mach_hien_thu_chu_chay_lcd_5041.pdf
thu.zip
tltn ktvxl&vdk.doc.pdf
tnvxl.zip
tutorial lab msp430-debugger-iar-for student-p.pdf
vixulytn.docx
vixulytn.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Là môn thí nghiệm của môn lý thuyết Vi xử lý. Môn học sẽ giúp SV hiểu rõ hơn các kiến thức thực tế trong thiết kế các hệ thống vi xử lý. Cập nhật các kiến thức thiết kế mới, giúp SV không bỡ ngỡ khi ra thực tế làm việc. Sinh viên sẽ được luyện tập các kỹ năng thiết kế phần cứng, viết phần mềm, kỹ năng gỡ rối trong quá trình thiết kế. Trong thời gian thí nghiệm, sinh viên sẽ được làm quen với phương pháp thiết kế phần cứng và lập trình cho các hệ thống thực tế dựa trên các vi điều khiển thông dụng. Dựa trên việc phân tích phần cứng hệ thống, sinh viên sẽ xây dựng chương trình bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình cấp cao như C/C++ để điều khiển nhiều loại ngoại vi khác nhau như bộ định thời, cổng nối tiếp, ngắt, giao tiếp USB, ADC, DAC, cảm biến nhiệt, động cơ,… Nội dung Cơ bản lập trình cho vi điều khiển, khảo sát phần cứng, lập trình thiết kế bằng hợp ngữ, ngôn ngữ lập trình cấp cao. Lập trình điều khiển các giao tiếp người sử dụng Điều khiển ngoại vi cơ bản như bộ định thời, ngắt, cổng nối tiếp Điều khiển ngoại vi mở rộng như ADC, DAC Lập trình điều khiển truyền thông như USB, Ethernet Đồ án thiết kế nhỏ hoàn chỉnh

Kết quả cần đạt được

Nắm được các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống vi xử lý. Kỹ năng thiết kế và gỡ rối hệ thống. Kỹ năng thiết kế hệ thống điều khiển và xử lý dựa trên công nghệ thiết kế hiện đại.

Tài liệu tham khảo

[1]Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi xử lý, Bộ môn Điện tử. [2]I. Scott Mackenzie, The 8051 Micro Controller, 2nd Ed, Prentice Hall 1995. [3]John Uffenbeck, The 8086/8088 Family: Designing, Programming And Interfacing, Prentice Hall 1987. [4]Dougous V.Hall, Microprocessors And Interfacing:Programming And Hardware 2nd Ed, Mc.Graw Hill 1992 [5]M. Mitescu I. Susnea, Microcontrollers In Practice, Springer 2005.