Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương 3 Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

tnvatlydciii_bai 1.pdf
tnvatlydciii_bai 2.pdf
tnvatlydciii_bai 3.pdf
tnvatlydciii_bai 4.pdf
tnvatlydciii_bai 5.pdf
tnvatlydciii_bai 6.pdf
tổng hợp tn vlđc3 (ph1130+ph1131).pdf