Thí Nghiệm Máy Điện Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 2 máy biến áp một pha.pdf
bai 4 - mo_phong_dong_co_dc.pdf
bai 4 - mo phong dong co dc - mau bao cao_v2.pdf
bao_cao_thi_nghiem_bai_2.pdf
baocao_hau_bai3.pdf
bctn_bai3 mô phỏng máy biến áp một pha.pdf
bctn_bai4 mô phỏng động cơ một chiều.pdf
bctn_bai6 động cơ đồng bộ 3 pha.pdf
bctn_bai8 tổ nối dây mba ba pha.pdf
c1_c2_bdnldc_baigiang1.pdf
c2-chat-luong-dien-nang.pdf
c2_induction_motor_s1_y0910_slide.pdf
c2_induction_motor_s1_y0910_theory.pdf
c2_may bien ap_sach ktd1.pdf
c3_bdnldc_baigiang2_mt-mba.pdf
c3_synchronous_20machines___s3_y0607__slide.pdf
c4_bdnldc_baigiang3_w.pdf
c4 máy điện không đồng bộ.pdf
c5_bdnldc_baigiang4.pdf
c6_bdnldc_baigiang5_db.pdf
c7_bdnldc_baigiang6_kdb.pdf
c8_bdnldc_baigiang7_db.pdf
c9_bdnldc_baigiang8.pdf
chapter1_slide.pdf
chapter1_slide_bdnldc.pdf
chapter1_theory.pdf
chuanbi_bai1.pdf
chuanbi_bai7.pdf
chuan bi bai 6.pdf
chuong_2_cac phuong phap khoi dong 223.pdf
chuong_2_tung.pdf
chuong_3-4_ha-duy-hung.pdf
chuong_13_do thong so mach dien.pdf
code1.pdf
code matlab.pdf
code m file.pdf
dckdb3p.pdf
dong xung kich.pdf
hau_bai2.pdf
hau_bai4.pdf
he_20thong_20dien.pdf
ktddt05.pdf
ly-thuyet-va-bai-tap-may-dien-1-phan-dckdb.pdf
maydien_4.pdf
mientayvn.com.12_5031.pdf
pfiev_c2_hệ qui chiếu quay.pdf
pfiev_c3_mô hình đckđb trong hệ qui chiếu quay.pdf
pfiev_c4_điều khiển định hướng từ thông đckđb.pdf
pfiev_c6_các phương pháp điều khiển dòng.pdf
pfiev_c8_điều khiển số động cơ.pdf
tailieu-docthem_schneider_zigzag-xfmr.pdf
tailieu-docthem_zigzag-transformer-connection.pdf
tomtat.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiểm chứng về các môn học ECE-431 thông qua các thí nghiệm trên các loại máy điện. Thực hiện các thí nghiệm về máy biến áp và các loại máy điện quay. Thí nghiệm về các chức năng điều khiển cơ bản để khảo sát các đặc tính động của các máy điện. Thí nghiệm về thiết bị công suất ba pha, điều chỉnh hệ số công suất, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện một chiều, và máy điện đồng bộ. Đáp ứng động của các máy điện, động cơ bước và động cơ từ trở. Và các hệ thống điều khiển năng lượng. Nội dung Bài 1: Thực hiện việc đo đạc các đại lượng điện một pha, ba pha; điều khiển hệ số công suất, các loại tải cơ. Bài 2: Thực hiện các thí nghiệm trên máy biến áp một pha và ba pha. Bài 3: Thực hiện các thí nghiệm về máy điện không đồng bộ ở trạng thái xác lập. Bài 4: Thực hiện các thí nghiệm về các máy điện một chiều ở trạng thái xác lập. Bài 5: Thực hiện các thí nghiệm về các máy điện đồng bộ ở trạng thái xác lập. Bài 6: Mô phỏng khảo sát các đặc tính động của các loại máy điện. Bài 7: Mô phỏng các các bộ điều khiển máy điện. Bài 8: Các thí nghiệm điều khiển năng lượng (sử dụng các bộ lái điện tử công suất). Bài 9: Thực hiện các thí nghiệm về các loại máy điện công suất nhỏ. Kiểm tra

Tài liệu tham khảo

[1]A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, and S. D. Umans, Electric Machinery, 6th ed., New York: McGraw-Hill, 2003. [2]Chee Mung Ong, Electric Machinery Mathlab Simulation, Prentice Hall 1998. [3]P. Krause, D. Wasynczuk, and S. D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 2002.