Thí Nghiệm Hóa Hữu Cơ Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

27-09-2014_ôn-tập.pdf
acid adipic.gif
aspirin.pdf
bai 1-ky thuat ptn - bai 2 - xa phong.pdf
baocaotnhc.pdf
bitn_terpineol[1].pdf
bài làm thí nghiệm hữu cơ.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 1.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 2.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 3.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 4.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 5.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 6.pdf
báo cáo thí nghi_m h_u cơ 7.pdf
báo cáo thí nghiệm hữu cơ-dba(1).pdf
báo cáo thí nghiệm hữu cơ-ethylacetate.pdf
capture.png
chemistry - organic chem lab survival manual - zubrick.pdf
chung cat.gif
chung cat loi cuon hoi nuoc.gif
lịch giảng dạy môn học thí nghiệm hóa hữu cơ hk2 16-17.pdf
mau bao cao thi nghiem.pdf
minh.pdf
napthton da cam.pdf
nerolin.pdf
organic chemistry experimental.pdf
pheu chiet.gif
phu luc 1 - dibenzalacetone.pdf
phu luc 2 - acid adipic.pdf
phu luc 3 - terpineol.pdf
phu luc 4 - nerolin + phu luc 5 - aspirin.pdf
quy dinh va thong bao - hk1 16-17.pdf
terpineol.pdf
thuyet trinh huu co-nhom 6.pdf
thí-nghiệm-hữu-cơ.pdf
tn-hoa-huu-co_khang.rar
tổng-hợp-câu-hỏi-thí-nghiệm-hữu-cơ.pdf
untitled.gif