Thí Nghiệm Dụng Cụ Bán Dẫn Semiconductor Devices Lab Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai2.pdf
bai 3.pdf
bai 4.pdf
bia1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Bổ sung kiến thức cho SV về các linh kiện bán dẫn đã học trong môn Dụng cụ bán dẫn. Phần thí nghiệm giúp sinh viên tiếp cận với các linh kiện thực tế như diode, BJT, FET,… SV sẽ nắm được cách đo đạc, khảo sát đặc tính của linh kiện. SV có thể so sánh giữa các kết quả mô phỏng và khảo sát thực tế để nắm rõ hơn đặc tính của linh kiện. Trước tiên, SV sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng để thực hiện thí nghiệm đo đạc đặc tính linh kiện, phân tích và thiết kế các mạch sử dụng linh kiện bán dẫn. Sau đó, SV sẽ tiến hành thí nghiệm trên mạch thực tế để rèn luyện kỹ năng thao tác với các thiết bị, cách thức đo đạc thông số trong thực tế, và khảo sát các mạch ứng dụng cơ bản của các linh kiện bán dẫn. Nội dung Nội dung thí nghiệm 1: diode Mô phỏng và đo đạc diode bằng SPICE. Khảo sát đặc tuyến diode chỉnh lưu, diode Zener, mạch ứng dụng của diode. Nội dung thí nghiệm 2: BJT Mô phỏng BJT bằng SPICE. Khảo sát đặc tuyến BJT, đo các thông số BJT, mạch ứng dụng của BJT. Nội dung thí nghiệm 3: JFET Mô phỏng JFET bằng SPICE. Khảo sát đặc tuyến JFET, đo các thông số JFET, mạch ứng dụng của JFET. Nội dung thí nghiệm 4: MOSFET Mô phỏng MOSFET bằng SPICE. Khảo sát đặc tuyến MOSFET, đo các thông số MOSFET, mạch ứng dụng của MOSFET. Nội dung thí nghiệm 5: SCR Mô phỏng SCR bằng SPICE. Khảo sát đặc tuyến SCR, đo các thông số, mạch ứng dụng của SCR.

Kết quả cần đạt được

Kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng. Kỹ năng sử dụng thiết bị đo PTN. Kỹ năng đo đạc thông số các loại linh kiện bán dẫn. Kỹ năng thiết kế, phân tích các mạch cơ bản chứa các linh kiện bán dẫn.

Tài liệu tham khảo

[1]Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Dụng cụ bán dẫn, Bộ môn Điện tử biên soạn. [2]S.M. Sze, Semiconductor Devices: Physics and Technology 2nd ed., John Wiley & Sons, 2002 [3]Umesh K. Mishra, Jasprit Singh, Semiconductor Device: Physics and Design, Springer 2008. [4]Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art Of Electronics 2nd Ed., Cambridge University Press, 1994.