Thí Nghiệm Điện Tử Công Suất Power Electronics Laboratory Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 1.pdf
bai 1 báo cáo tn điện tử công suất.pdf
bai 2.pdf
bai 3.pdf
bai 3.xlsx
bai 4.pdf
bai 5.pdf
bai 5 nghịch lưu một pha.pdf
bài 1.pdf
bài 1 mô phỏng bộ biến đổi công suất bán dẫn bằng phần mềm psim.pdf
bài 6.pdf
bài 6 thí nghiệm bộ biến tần và nguồn áp.pdf
bc bai 1.pdf
bc bai 2.pdf
bc bai 3.pdf
bc bai 4.pdf
bc bai 5.pdf
bctndtcs1 - [cuuduongthancong.com].pdf
bctndtcs1.pdf
bia 4.pdf
bia bc.pdf
báo cáo thí nghiệm điện tử công suất 1.pdf
bìa.pdf
img_290915_150027.jpg
img_290915_150040.jpg
img_290915_150049.jpg
img_290915_150101.jpg
img_290915_150111.jpg
img_290915_150118.jpg
img_290915_150131.jpg
pwm methods.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kinh nghiệm thực hành sâu trong thiết kế, vận hành và khảo sát đặc tính của các mạch điện tử có chức năng biến đổi và điều khiển năng lượng điện, gồm các bộ biến đổi dạng dc-dc, ac-dc, dc-ac, ac-ac và các ứng dụng trong điều khiển động cơ, năng lượng tái tạo, hệ thống dự trữ năng lượng như pin, acquy, xe điện và năng lượng hỗn hợp. Đồ án thiết kế nhỏ cũng được đưa vào nội dung thí nghiệm. Nội dung Phần 1: Các bộ biến đổi ac-dc 1.1 Bài thí nghiệm 1: Bộ chỉnh lưu một pha 1.2 Bài thí nghiệm 2: Bộ chỉnh lưu ba pha Phần 2: Các bộ biến đổi dc-dc 2.1. Bài thí nghiệm 3: Bộ biến đổi áp một chiều cơ bản 2.2. Bài thí nghiệm 4: Bộ biến đổi áp một chiều điều khiển động cơ DC Phần 3: Các bộ biến đổi dc-ac 3.1. Bài thí nghiệm 5: Các bộ nghịch lưu nguồn áp Phần 4: Các bộ biến đổi ac-ac 4.1. Bài thí nghiệm 7: Bộ biến đối ac-ac : phần 1 4.2. Bài thí nghiệm 8: Bộ biến đối ac-ac : phần 2

Tài liệu tham khảo

[1]Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Điện tử công suất 1, NXB ĐHQG TP.HCM, Phan Quốc Dũng, Lê Minh Phương, 2005. [2]“ECE 469 – Power Electronics Laboratory, Laboratory Information Guide,” Version 2.1, Krein 2003. [3]Điện tử công suất 1, NXB ĐHQG TP.HCM, Nguyễn Văn Nhờ 2002. [4]“Elements of Power Electronics,” Krein, Oxford University Publishing. [5]Tài liệu hướng dẫn sử dụng DSPACE trong thiết kế hệ điều khiển - PTN ĐTCS [6]Tài liệu hướng dẫn sử dụng DSP - PTN ĐTCS