Thí Nghiệm Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 1 - đo lường một tải 3 pha.pdf
bai 2 - máy biến áp một pha.pdf
bai 3 - máy biến áp một pha có nhánh shunt từ.pdf
bai 4 - khuếch đại từ.pdf
bctn_bai1_đo lường một tải 3 pha.pdf
bctn_bai2_máy biến áp một pha.pdf
bctn_bai4_khuếch đại từ.pdf
báo cáo bai 1.pdf
báo cáo bai 2.pdf
báo cáo bai 5.pdf
báo cáo bai 7.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiểm chứng về các môn học Biến đổi năng lượng thông qua các thí nghiệm trên các loại mạch từ, máy biến áp một pha và các loại máy điện cơ bản. Nội dung Bài 1: Đo các đại lượng của thiết bị điện một chiều, xoay chiều một pha và ba pha (công suất tác dụng, công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất). Bài 2: Thí nghiệm về các loại mạch từ. Bài 3: Thí nghiệm về các loại máy biến áp, biến dòng. Bài 4: Thí nghiệm về biến đổi năng lượng điện cơ (đặc tính cơ, moment, tốc độ, công suất, lực điện từ). Bài 5: Thí nghiệm về động cơ bước (step motor). Bài 6: Thí nghiệm về động cơ và máy phát điện một chiều. Bài 7: Thí nghiệm về động cơ đồng bộ, động cơ servo. Bài 8: Thí nghiệm về động cơ DC không chổi than (Brushless DC motor). Bài 9: Thí nghiệm về động cơ không đồng bộ. Kiểm tra

Tài liệu tham khảo

[1]A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, and S. D. Umans, Electric Machinery, 6th ed., New York: McGraw-Hill, 2003. [2]Chee Mung Ong, Electric Machinery Mathlab Simulation, Prentice Hall 1998. [3]P. Krause, D. Wasynczuk, and S. D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 2002.