Tài Trợ Dự Án Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngân Hàng Tp.Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide bài giảng.pdf
buổi 7_bài tập chương lập kế hoạch tài trợ.pdf
câu hỏi trắc nghiệm mẫu.docx
câu hỏi trắc nghiệm mẫu.pdf
thuật ngữ môn học.docx
thuật ngữ môn học.pdf
đáp án bài tập cho chương lên kế hoạch tài trợ.xlsx