Quy Hoạch Tuyến Tính Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 qhtt_v0.pdf
chuong 2 btvt_v0.pdf
chuong 3 iomodel_v0.pdf