Quốc Phòng An Ninh Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

quoc_phong_dhcd_tap_i_can_0435.pdf
ctqpan.pdf