Quang Học Đề thi

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

kỳ 1 2010-2011.jpeg
kỳ 2 2005-2006.jpg
kỳ 2 2006-2007.jpg
kỳ 2 2008-2009.jpg
kỳ 2 2010-2011.jpg
kỳ 2 2013-2014 ngành hóa học.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpeg
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg