Quang Điện Tử Optoelectronics Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ths Hồ Trung Mỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

quangdientu.pdf
4n32.pdf
3001.pdf
an3.pdf
an1016.rev0.pdf
bargraph.pdf
chapter 16_human eye.pdf
glossary of optical digital imaging.pdf
hd44780howto.pdf
image sensor terminology_tnd6116-d.pdf
interfacing an lcd to the 8051.pdf
ired characteristics.pdf
k61.pdf
kb_pixel_size_sensitivity_20100721.pdf
lcd _ 8051.pdf
lcd_data.pdf
led-applications.pdf
led_bandgap engineering.pdf
led_bicolor and white led.pdf
led _ detector terminology.pdf
led_operation.pdf
led_sensor.pdf
led_td ve do rong pho.pdf
leds-displaydrivers.pdf
leds.pdf
light.pdf
light_p(e).pdf
mit6_007s11_lec01_what is inside an iphone.pdf
nte3091.pdf
photonics_spectra_ccdvscmos_litwiller.pdf
rec20200710094144.mp3
the nature of light.pdf
til300a.pdf
2020-04-12 (1).png
2020-04-12 (2).png
2020-04-12 (3).png
2020-04-12 (4).png
2020-04-12 (5).png
2020-04-12 (6).png
2020-04-12 (7).png
2020-04-12 (8).png
2020-04-12 (9).png
2020-04-12 (10).png
2020-04-12 (11).png
2020-04-12 (12).png
2020-04-12 (13).png
2020-04-12 (14).png
2020-04-12 (15).png
2020-04-12 (16).png
2020-04-12 (17).png
2020-04-12 (18).png
2020-04-12 (19).png
2020-04-12 (20).png
2020-04-12 (21).png
2020-04-12 (22).png
2020-04-12 (23).png
2020-04-12 (24).png
2020-04-12 (25).png
2020-04-12 (26).png
2020-04-12 (27).png
2020-04-12 (28).png
2020-04-12 (29).png
2020-04-12 (30).png
semiconductor.png
142_402035_a01_quangdientu.pdf
171_ee3125_quangdientu.pdf
172_ee3125_quangdientu.pdf
405417066-qdt-ktghk-ay1617-s2-dap-an-pdf.pdf
hk191.jpg
hk192_1.jpg
hk192_2.jpg
hk cac bt giai san.pdf
hk qdt ly thuyet.pdf
hk qdt solution.pdf
ktghk-192.jpg
ktghk_dapso.pdf
ktghk qdt-192.pdf
ktghk qdt_compress.pdf
qdt-172_cq_de_thi_hk_co_dap_an.pdf
qdt_192_kt_06_dap an.pdf
qdt_192_kt_07_dap an.pdf
qdt_192_kt_08_dap an.pdf
qdt_192_kt_09_dap an.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về quang điện tử. Nội dung Chương 1–Các kiến thức cơ bản 1. Ánh sáng 2. Bản chất của sự nhìn thấy 3. Góc khối 4. Các đơn vị đo bức xạ và trắc quang – Các quan hệ Chương 2–Các tính chất quang của bán dẫn 1. Nhắc lại về vật liệu bán dẫn 2. Chuyển tiếp giữa các dãi năng lượng 3. Sự tái hợp bức xạ và không bức xạ Chương 3–LED 1. Nguyên tắc hoạt động của LED 2. Cấu tạo của LED 3. Đặc tính điện và quang của LED 4. Các loại hiển thị LED 5. Mạch lái LED 6. Giới thiệu OLED Chương 4–LASER 1. Các phần tử của quang laser 2. Nguyên tắc hoạt động của laser 3. Các kiểu laser 4. Laser diode 5. Các ứng dụng của laser Chương 4–Các dụng cụ phát hiện bức xạ 1. Đặc tính và phân loại 2. Các dụng cụ phát hiện quang điện với hiệu ứng quang bên ngoài: photodiode chân không, bộ nhân quang (photomultiplier) và vi kênh 3. Các dụng cụ phát hiện quang điện với hiệu ứng quang bên trong: quang trở, photodiode, phototransistor, photothyristor Chương 5–Các cảm biến quang và các bộ ghép quang 1. Các nguyên tắc cảm biến quang 2. Các bộ ghép quang Chương 8–LCD 1. Nguyên tắc họat động và cấu tạo 2. Mạch lái LCD 3. Sử dụng các module LCD thông minh Chương 8–Sợi quang 1. Giới thiệu 2. Đặc tính của sợi quang 3. Phân loại sợi quang 4. Các đầu nối và bộ ghép sợi quang 5. Các nguồn quang và các dụng cụ phát hiện

Tài liệu tham khảo

1. S.M. Sze–Semiconductor Devices:Physics and Technology 2nd Ed.–John Wiley & Sons, 2002 2. Jasprit Singh–Semiconductor optoelectronics-Physics and Technology–McGraw-Hill, 1995 3. Thomas P. Pearsall–Photonics Essentials: An Introduction with Experiments–McGraw-Hill, 2003 4. Mark Johnson-Photodetection and Measurement: Maximizing Performance in Optical Systems-McGraw-Hill, 2003

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bài Giảng Quang_Điện Tử_Can_Ban.Pdf