Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng Bài tập

Dhnganhang - Bùi Ngọc Mai Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1 qttcdn quản trị tài sản ngắn hạn.pdf
chương 2 qttcdn hoạch định ngân sách vốn đầu tư.pdf
chương 3 qttcdn nguồn tài trợ của doanh nghiệp.pdf
chương 4 qttcdn chính sách cổ tức.pdf
chương 5 qttcdn kế hoach tài chính và dự báo tài chính.pdf
đề cương qttcdn 30092019.pdf
chương 7.pdf
chương 11.pdf
chương 12.pdf