Quản Trị Tác Nghiệp Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Nguyễn Văn Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bmqtdn-qttn 1-3tc.pdf
lý thuyết quản trị tác nghiệp update-lvh.pdf
chuong 8 quan tri chat luong.pdf
du bao full.pdf
full - pom- chuong 3-thiet ke sp.pdf
full - pom- chuong 4-to chuc sx.pdf
full - pom- chuong 5- du tru.pdf
full - pom- chuong 6-mrp.pdf
full - pom- chuong 7-qt dich vu.pdf
full pom - bai mo dau.pdf
full pom- chuong 2 du bao.pdf
slide quan tri chat luong.pdf
20191216_111106.jpg
20191216_111122.jpg
20191216_111150.jpg
20191216_111202.jpg
20191216_111212.jpg
20191216_111247.jpg
20191216_111257.jpg
20191216_111308.jpg
20191216_111318.jpg
bai tap quan tri tac nghiep-2.pdf
bai tap quan tri tac nghiep-gui sv.pdf
cau.hoi.quan.tri.tac.nghiep._bikipftu.google.site_.pdf
qttn.pdf
đề thi qttn-lvh.pdf
đề thi qttn -lvh part 2.pdf